Årsmøte Meldal Fotballklubb 2018

 

Innkalling til årsmøte i Meldal FK


31.01.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Fotball, Lag og foreninger, kunngjøring

Til medlemmene i Meldal FK

Styret innkaller herved til årsmøte.


Årsmøtet avholdes den 6. februar i klubbhuset på Løkken Stadion.

Det er ingen innkomne saker så den posten går ut av de ordinære punktene på årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen styret
v/Liv Merete Volden (leder)

For mer info, se/klikk på annonsen i høyre marg

 

Red RS

Annonser


Medlemmer