Årsmøtetid

 

Vi minner om at alle våre medlemmer har muligheten til en enkel årsmøteannonse uten kostnad på meldal.no


07.02.2018 - Rita Smedplass
Kategori: kunngjøring

Annonsen består av en modul med kun tekst i en uke, men det er selvfølgelig muligheter for å kjøpe både ekstra moduler, en følger/underliggende tekst, illustrasjon eller logo og lengre annonsetid. Det er ønskelig at vi får bestillingen minst to, tre dager før annonsen skal ut for å være sikker på at vi rekker å produsere den til rett tid. Dette gjelder alle typer annonsering.

Vi ber også om at vi blir oppdatert på forandringer i styret med nye navn, telefonnummer, mailadresser og annet nytt som måtte fremkomme sånn at vi i meldal.no kan få fulgt opp medlemslistene og fakturaadressene våre.

 

Send inn til: redaksjon@meldalnett.no 

eller: rita.smedplass@getmail.no 

 

For meldal.no Rita Smedplass/daglig leder

 

Annonser


Medlemmer