Avisa-St er kritisk til Orkla Industrimuseums håndtering av avsporingen.

 

Onsdag i forrige uke sporet toget av på Thamshavnbanen, like etter Svorkmo stasjon i retning Løkken Verk. Ombord i toget satt 28 skoleelever, men heldigvis ble ingen skadet da toget sporet av.


12.10.2017 - Stein Elshaug

"Nå blir det opp til Jernbaneverket og havarikommisjonen å konkludere om vedlikeholdet har vært godt nok, om eventuelt manglende vedlikehold har vært helt eller delvis årsak til ulykka og ikke minst om banens beskaffenhet er god nok til at man fortsette med persontrafikk på jernbanen uten å gjøre tiltak. For selv om vi snakker om en nostalgisk museumsjernbane, så er det tross alt snakk om transport av mennesker. Derfor må det ikke slurves med sikkerheten, og aktsomhetskravet må ligge helt framme i pannebrasken hos de som drifter banen og har ansvar for sikkerheten. Dessverre styrkes ikke troverdigheten til det med sikkerhet når de ansvarlige for banen ikke opplyser offentligheten om at et tog med 28 skoleelever har sporet av. Et godt tips neste gang vil være at man sender ut ei pressemelding om at en alvorlig hendelse har funnet sted." Skriver Avisa-St i sin lederartikkel torsdag 12. oktober.

Tekst: SE

Foto: Avisa-St

Annonser


Medlemmer