- Det er veldig mye fisk i elva

 

Laksesesongen 2017 har så langt vært veldig god.


07.07.2017 - Jan Are Melgård
Kategori: Laksefiske

Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning er godt fornøyd med hvordan laksefiskesesongen har utspilt seg så langt.

Tidligere denne uka møttes forvaltninga for å evaluere gytebestanden i elva. Da kom de fram til at det ikke er grunnlag for å innføre noen ekstra regler elle restriksjoner for andre del av sesongen. 2017-sesonge har rett og slett vært bedre enn 2016 med god margin.

- Sesongen har vært bra. Det kommer opp bra med fisk og det tas bra med fisk. Folk ser veldig mye fisk, men det er ikke alltid så enkelt å fange den. Det har også kommet opp veldig bra med smålaks i år, noe vi ikke har sett på mange år. Det lover godt for framtida, sier en blid Krogdahl.

Reglene som gjelder er altså følgende: Alt av hunnlaks og sjøørret er fredet. Ellers har alle fiskerne en døgnkvote på en laks, ei ukeskvote på to laks og en sesongkvote på fire laks, hvorav maks en laks kan være over 80 centimeter lang. Det vil si at hver fisker får lov til å avlive en stor hannlaks i året.

En ekstraordinær ting ved årets sesong, er størrelsen på enkelte av individene som fanges i elva.

- Jeg har aldri opplevd før at det er blitt tatt to laks på 23 kilo i Orkla på en sesong. Det er helt unikt. Den ene ble fanget på Halset, like ved rasteplassen mellom Storås og Drogsetmoen. I tillegg tok Svein Mosbrynd Voll en veldig stor hunnlaks på 17,4 kilo på onsdag. At hunnlaksen blir så stor, er veldig sjelden.

Krogdahl er glad for at de aller fleste fiskerne følger reglene som forvaltninga har satt opp.

- Folk følger stort sett reglene og gjør som de skal. Noe småtteri er det jo, men de aller fleste er lovlydige. Det er vi godt fornøyde med.

Annonser


Medlemmer