Erikatomta blir det nye nærfriluftsområdet i Grenda

En effektiv dugnadsgjeng fikk ryddet godt opp før de avsluttet da det ble mørkt mandag kveld

Dette skal bli en møteplass og et friluftsområde som alle skal kunne benytte seg av, det har Midtbygda grendalag vedtatt, og de er nå godt i gang med å rydde området.


10.10.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Lag og foreninger

Mange som bor i Midtbygda har virkelig noe å se frem til når Erikatomta med tid og stunder får en gangvei som skal slynge seg rundt tomta, og langs elva hvor det er planlagt en rampe/brygge der også de med rullestol kan komme seg ned og fiske. Bord og benker står også på kartet som ikke er helt ferdig ennå. Til det har de hyret inn Hans Christian Borchsenius som skal nivellere tomta og estimere kostnaden med å få alt gjort i universal utforming. Dette forteller leder for Midtbygda grendalag, Eindride Einum. -Foreløpig gjøres alt arbeidet på dugnad, men vi kommer til å sende inn søknader om støtte, blant annet via Foreningsportalen/tilskuddsportalen.

Hvem er Midtbygda gendalag?

-Det er alle over 16 år som bor innafor Grefstad krets, til og med du, sier den svært engasjerte lederen. Og de som sitter i styret og tar beslutninger, jobber dugnad, og skaper trivsel for alle som ferdes her er Mona Fossum, Geir Børset, Tone Grefstad, Erik Einum og Eindride Einum selv.  

 

IMG 6980

 

Tone Grefstad er veldig fornøyd med at så mange kom på dugnaden som var annonsert i Foreningsportalen som er kalenderen i meldal.no. To stykker hadde med seg motorsag, og én ryddesag. Med det fikk de ryddet hele tomta langs elva. Selv bidro hun og mange andre med sin muskelkraft og fikk sortert unna det som ble tatt ned av trær og kratt. Tone sier at det er Mona Fossum som har fått gjennomslag for at det må bli universell utforming, slik at alle kan få komme seg helt frem til elvekanten. Hun forteller videre at da Erikakaféen var i drift på 40-, 50-, og 60-tallet brukte man å bade i elva på denne siden. Nå er sanda ved kanten borte og det er litt for dypt og stritt akkurat her.

IMG 7008

Massen som ligger i langs elvekanten er kjørt hit av Odd Harald Ramstad og er overskuddsmasse etter parkeringsplassen ved skolen. Einum forteller at de har fått lovnad fra John Tore Syrstad om store stener til å legge langs kanten av elva.

 

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

 

Annonser


Medlemmer