Et skritt videre på veien mot ny helse- og omsorgstjeneste i Meldal.

 
13.06.2017 - Stein Elshaug
Kategori: Politikk

Viktig vedtak gjort på rådhuset idag.

Styringsgruppa, som har jobbet med denne saken siden tidlig i fjor høst gjorde i dag et vedtak som skal videre til kommunestyret onsdag i neste uke for å bli endelig vedtatt.

Helsetunet sansehage

I sin planlegging fram til 2030 legger Meldal Kommune følgende prinsipp til grunn:

  • 35 av 38 langtidsplasser endres til omsorgsboliger med heldøgns omsorg. (HDO)
  • Det blir 3 langtidsplasser ved Solhagen AD
  • Antall korttidsplasser økes fra 10 til 22.
  • Dagens 18 plasser ved “Heimtun” gjøres om til HDO-plasser og samlokaliseres med de øvrige HDO-plasser i institusjonen
  • Løvbytunet beholdes som idag, men får styrket bemanning, og oppgraderes til HDO-plasser.
  • Dagsenterløsning for eldre og demente samlokaliseres med institusjonen.
  • Det vil bli lagt opp til fleksibilitet både for færre og flere plasser fram mot 2030

Det vil bli startet en utredning som vil se på mulighetene for å samlokalisere legekontor, helsestasjon og psykisk helse som i dag er lokalisert i Sentrumsbygget. Utredningen må også se på konsekvensene for sentrumsområdet i Meldal ved å flytte disse tjenestene til institusjonen.

Forøvrig må man avklare økonomiske rammer så langt det lar seg gjøre. Dette vil da omfatte byggekostnader, drift/vedlikehold, bemanning og øvrige relevante forhold.

Dimensjoneringen skal drøftes med fellesnemnda og øvrige kommuner i Orkland som blir vår nye kommune omtrent samtidig som den nye institusjonen er planlagt ferdig.

Den siste delen av vedtaket spesifiserer at den nye institusjonen med HDO-plassene blir lokalisert i tilknytning til dagens arealer ved Meldal Helsetun.

Heimtun (bildet under) vil bli revet.

Heimtun Tekst og foto: Stein Elshaug

 

 


Kommentarer blir sjekket av redaksjonen før de offentliggjøres

Skriv kommentar

Kommentarer

Ingen har skrevet en kommentar ennå.

RSS-feed for kommentarer på denne siden | RSS-feed for alle kommentarer