Får bygge bolig på Løkken Verk

Arkivbilde

Dispensasjonssøknad innvilget etter at lokale politikere engasjerte seg i saken som ble behandlet i fylkesutvalget i Trøndelag.


08.02.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Leserinnlegg, Politikk

Sist tirsdag behandlet fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune en sak hvor Meldal kommune har vedtatt en dispensasjon fra reguleringsplan i Løkken Sentrum for å tillate bygging av en bolig. Fylkesrådmannens innstilling var å påklage dette vedtaket. Høyre og FrP fremmet forslag om at fylkeskommune ikke har noen innvendinger mot kommunens vedtak.

For oss er det viktig å lytte til lokaldemokratiet og ikke hindre en ønsket utvikling i kommunen.

Det spesielle i saken var at Arbeiderpartiet med flere var enig med oss. Men de valgte å ikke støtte vårt forslag i saken. I stedet valgte de å stemme mot rådmannens innstilling.

I protokollen fra møtet fremgår det da at «intet vedtak ble fattet i saken». Fra vår side reagerer vi på denne praksisen. Det er for det første underlig at man ikke kan stemme for et forslag man er enig i, men mer spesielt er det at flertallet med Arbeiderpartiet i spissen ikke evner å gi Meldal kommune en tydelig tilbakemelding i form av et vedtak. Denne type saker fortjener tydelige vedtak for den enkelte sak og kommune.

 

Saken med rådmannens innstilling, vårt forslag og protokollen finner du her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/AgendaItems/Details/200638

 

Med vennlig hilsen

Henrik G. Kierulf

Medlem fylkesutvalget Trøndelag Fylkeskommune

Annonser


Medlemmer