Fengende foredragsholdere på Thamskonferansen

Ingrid Volden Smehagen holdt et reflektert og tankevekkende foredrag for et lydhørt publikum i Orkdal Kulturhus

Ingrid Volden Smehagen og Anna Kirah var to av seks som holdt foredrag med temaet den digitale utviklingens trusler og muligheter på Thamskonferansen, torsdag.


27.10.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Næringsnytt

Ingrid Volden Smehagen er fra Fannrem og studerer til sivilingeniør. Hun fikk spørsmålet: -Klarer vi å ta inn over oss de moderne løsningene tidsnok?

Smehagen er yngre enn internettet og kjenner ingen hverdag uten. For henne er penger et siffer på appen på mobiltelefon. -Hvis jeg har penger, sørger jeg for å kvitte meg med dem så fort som mulig, sier Inger og forteller om de store forskjellene på hverdagen til generasjonene i familien når det gjelder bruk av teknologi. Hun syns at usikkehetsfaktoren når det gjelder utviklingen er spennende, og mener vi må snu fokuset fra å henge med til å være en pådriver. -Vi må samarbeid på tvers av fagområdene og bedriftene så vi kan fortsette å være en pådriver her i distriktet, og jeg håper det vil finnes gode jobber i Orkdal i fremtiden slik at jeg kan flytte tilbake hit om noen år. Dette er et godt sted å bo.

Hun oppfordrer næringslivet til å være offensiv og ta inn over seg den nye teknologien for å være konkurransedyktig.

 

IMG 7421

 Ingrid Volden Smehagen mottar lokalprodusert gave. Skål laget av Birgitte Sagvold på Løkken og sjokolade laget av Harr på Midtskogen

 

Anna Kirah innleder med historien om hvorfor hun har bosatt seg på Harestua og hvorfor hun elsker Gjøvikbanen. Hun elsker kjøtt, men liker ikke måten det blir produsert på. Derfor skyter hun elg selv. 

Hele det forrykende foredraget dreier seg om at vi ikke må glemme mennesket i den rivende teknologiske utviklingen som er i ferd med å ta pusten fra enkelte mennesker som ikke klarer å henge med. Hun hevder at produsentene og utviklerne lager ting vi ikke trenger, bare fordi de kan. Men vi må kjøpe det for å være oppdatert. Hun tror mer på mennesker enn systemer.

-Sosiale medier gjør oss dummere fordi vi ikke bruker våre analytiske evner, faren er stor om vi ikke åpner opp for andre enn de som tenker som oss selv - vi mister mangfoldet. Den største trusselen i Norge er fragmentering.

Hun frykter også at vi i Norge skal miste ritualene i familiene. Uten ritualene dør kulturen ut.

Globaliseringen kan ikke stilles tilbake. Og hvis vi fjerner alt som ikke er norsk her i landet, ville vi blant annet ikke hatt klær å ha på oss.

-Vi har store utfordringer med miljø og bærekraftige løsninger og bruker for mye energi mot teknologi i forhold til det menneskelige.

-Vi trenger mer kjærlighet og humanitet - vi trenger å bli sett hørt og akseptert for den du er.

Det vanskeligste i hverdagen er relasjoner til de vi har rundt oss - vis tillit til dine medmennesker!

 

IMG 7431

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

 

Annonser


Medlemmer