Fylkesrådmannen innstiller på avslag i byggesøknad om 2-mannsbolig på Løkken Verk.

 

Høyre vil stemme ned forslaget fra fylkesrådmannen og tillate byggetiltaket


02.02.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Leserinnlegg, Politikk

Byggesøknaden innebærer en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, og ble i utvalg for Landbruk og tekniske tjenester i Meldal Kommune enstemmig innvilget. Denne avgjørelsen klager altså fylkesrådmannen på.

Byggetiltaket gjelder en 2-mannsbolig på nordsiden av Villaveien på Løkken.

Tiltaket er endret minst en gang tidligere etter at fylket har hatt innsigelser.

Meldal Kommune har i utvalgets behandling den 6. desember 2017 vurdert at reguleringsplanens formål blir tilstrekkelig ivaretatt, og mener at fordelene med å innvilge en dispensasjon er klart større enn ulempene.

Tirsdag 6. februar skal saken behandles i fylkesutvalget, og fylkesrådmannens konklusjon er at Meldal Kommunes vedtak vesentlig tilsidesetter hensynet som reguleringsplanens bestemmelser om bevaring og tilpassing av nybygg i området B5 Villan skal ivareta. Vilkårene for å gi dispensasjon er derfor ikke tilstede.

Orkland Høyre har fått signaler fra Høyres 2 representanter i fylkesutvalget om at de kommer til å stemme mot fylkesrådmannen tilråding på tirsdag med bakgrunn i at “Høyres utgangspunkt i slike saker er at vi er opptatt av å etterkomme kommunens ønsker for utvikling”.

Henrik Kierulf, som representerer Høyre i fylkesutvalget sier at "I saker som dette er det viktig å lytte til lokale folkevalgte".

Fylkesutvalget består av 15 politikere der Arbeiderpartiet har 6 medlemmer og Senterpartiet har 2 medlemmer, Høyre har 2. FrP, KrF, MDG, SV og V har 1 hver.

 

Skjermbilde 9

 

Stein Elshaug

Leder Orkland Høyre

 

Annonser


Medlemmer