Gir tilbake til lokalsamfunnet

Nils Magne Røv og Leif Ole Lillery installerte mandag gratis fiber ved Meldalsbanken arena.

Svorka bredbånd har hatt bra vekst etter at de utvidet nedslagsfeltet sitt til å inkludere både Meldal og Orkdal. Nå gir de tilbake til lokalsamfunnet.


12.06.2017 - Jan Are Melgård
Kategori: Næringsnytt

Svorka ble etablert i 1987 (og har 30 års jubileum i år), men bedriftens forløpere representerer over 100-årig historie som kraftprodusent på Indre Nordmøre.

Bedriften er eid av Surnadal (41%), Rindal (17%) og Halsa (17%) kommuner, samt Møre & Romsdal fylkeskommune (25%).

 Svorka startet med bredbånd i 2001, og har gjennom det gitt Indre Nordmøre et av landets best utbygde bredbåndsnett. Bedriften driver også med både strømnett og kraftsalg i eierkommunene. Svorka har rundt 200 millioner kroner i årlig omsetning. Bedriften har 80 ansatte.

I 2016 begynte Svorka å bygge ut fiber i Meldal.

- Det åpnet seg muligheter for oss i Trøndelag og vi benyttet anledningen til å sikre oss vekstområder der. I første omgang har vi fokus på Meldal og Orkdal, sier salgs- og markedssjef i Svorka, Janne Rangnes.

Svorka har det siste året hatt i overkant av 20 prosent økning i antall bredbåndskunder.

- Vi har gått fra å ha 5000 kunder til i overkant av 6000 kunder det siste året. Satsingen i Meldal og Orkdal har gitt oss en formidabel vekst.

I disse dager er Svorkas fokus rettet mot Meldal, hvor de bygger ut fibernettet for fullt. Nylig ble det kunngjort at det blir fiberutbygging både på Bjørnli og på Løkken.

- Vi har også hatt infomøte på Å, hvor interessen har vært god så langt. Får vi den oppslutningen vi trenger, blir det også utbygging der, sier Rangnes.

Det foreligger per i dag ingen konkrete planer om å utvide til flere kommuner.

En ting som følger med for Svorka, når de bygger ut i nye kommuner, er et selvfølt samfunnsansvar.

- Vi har et samfunnsansvar i kommunene vi satser i. Derfor gir vi sponsorstøtte til samfunnshus, idrettslag og andre lag- og foreninger. Først ut i Meldal er Meldalsbanken arena (fotballhallen på Storås) og Storås samfunnshus, som får installert gratis fibernett i disse dager. Det er noe vi gjør for å gi tilbake til lokalsamfunnene.

Fotballhallen fikk fiber installert i dag, mandag 12. juni.

- Det blir gratis fiber på fotballhallen, samfunnshuset og speakerbua. Trådløsnettet fra hallen rekker bort til speakerbua, så det er nå i orden. Samfunnshuset får et eget abonnement, sier fibermontør Nils Magne Røv.

- For andre som ønsker sponsorstøtte, så er det bare å sende oss søknad. Vi behandler vanligvis søknadene 15. oktober og 15. mars hvert år. Det er ingen automatikk i å få dette gratis, men send oss en søknad, så skal vi vurdere den, sier Rangnes.

Svorka er medlemmer hos meldal.no.

Annonser


Medlemmer