Historisk årsmøte i Løkken Arbeiderlag

Det nye styret i Løkken Arbeiderlag. Fra venstre: Eva Hilstad, John Bergeng, Åse Syrstad, Eystein Steigen, Ellen Haugen Bergsrønning, Harald Garberg og Rolf Furuhaug. Vararepresentantene var ikke tilstede.

Den 10. januar ble det for første gang arrangert felles årsmøte for arbeiderlaget og kvinnegruppen på Løkken. Det vil si fra 2018 er disse lokallagene slått sammen til Løkken Arbeiderlag.


10.01.2018 - Helga Romundstad
Kategori: Politikk

Årsmøtet besto av ordinære årsmøtesaker. Nytt styre ble selvfølgelig valgt. Dette er:

  • Leder: Eystein Steigen
  • Nestleder: Ellen Haugen Bergsrønning
  • Kasserer: Harald Garberg
  • Sekretær: Rolf Furuhaug
  • Styremedlem: Eva Hilstad, John Bergeng, Åse Syrstad
  • Vara: Britt Ingeborg Hansen, Jan E. Evensen
Styret Lokken Arbeiderlag 2018 lederskifte

Stig Bergsrønning går av som leder og gir symbolsk klubba videre til den nye lederen av lokallaget Eystein Steigen. Lille Emil følger spent med.

Løkken Arbeiderlag vil etter den 10. februar i år ligge under Orkland Arbeiderparti og kommer til ¨være et av de største lokallagene i den nye storkommunen. Dette vil gi arbeiderlaget en ny rolle og spennende utfordringer venter dermed  det nye styret.

Olga Erlandsen og Trude Tevik Gulbrandsen sa dette til meldal.no i november:

Det nye kommunepartiet må legge til rette for fortsatt stor medlemsaktivitet lokalt i grender og tettsteder. - Vi er mange medlemmer og har en styrke i at vi har lokallag rundt om i hele nye Orkland. Lokallagene blir kanskje en enda viktigere arena for en del medlemmer når vi nå blir et stort parti som dekker en større geografi.

 

Red.: HR

Annonser


Medlemmer