Huseier ansvarlig for gamle oljetanker i hagen

 

Det nærmer seg totalforbud for bruk av oljefyring. Fra 2020 er det forbudt å fyre med olje. 


05.12.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Nyheter

Det er viktig for huseiere å vite at de selv er ansvarlig for gamle oljetanker, og eventuelle oljelekkasjer.

– Bruk et godkjent firma, få gravd opp den gamle oljetanken, og få den vekk. Den utgjør en miljøbombe når den blir liggende i hagen, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i forsikringsselskapet If.

Enova gir tilskudd til huseiere til både rensing og fjerning av oljetank, og dette tilskuddet er nå økt i en periode til og med 2018 under visse vilkår.

-Oljefyring har i mange år stått sterkt i Norge som fyringskilde, både i private boliger og boligsameier. Huseiere har vært flinke til å finne alternative fyringsformer til oljefyring. Men fortsatt har mange huseiere gamle, frakoblede oljetanker i kjeller og hage, som de selv er ansvarlig for å fjerne, sier Vennesland.

-Oljetankene kan skape hodebry, selv om de er frakoplet oljefyren. Levetiden på en oljetank i stål er i dag omtrent 30 år. Etter den tid er risikoen høy for at det kan ruste hull i tanken eller i tilførselsledningene, og for at oljerester kan renne ut, sier hun.

Kommuner kartlegger oljetanker

Mange kommuner har fokus på både registrering og fjerning av gamle, frakoblede oljetanker. - Det er positivt med tanke på risikoen for forurensningsskader på miljøet, som ikke vil være dekket av husforsikringen til den enkelte, mener Vennesland.

Noen skader på oljetanker er dekket av husforsikringen, mens andre er den enkelte huseier ansvarlig for, ifølge If. En vanlig bygningsforsikring vil dekke bruddskader som inntreffer på en utvendig oljetank som er i bruk, på lik linje med vann- og avløpsledninger. Men det gjøres fradrag for hvert år tanken er eldre enn 20 år.

Frakoblede oljetanker og skader disse forårsaker, vil imidlertid ikke være omfattet av bygningsforsikringen. - Vi anbefaler huseiere å bruke et godkjent firma på tømming og rengjøring av tanker, og få et bevis på at tanken er riktig rengjort, råder Kjetil Sømoen, takstmann i If.

50-60 oljetankskader i året

- Oljelekkasje-saker mottar vi med jevne mellomrom, og de har en ting til felles at sakene kan bli kostbare. Skader på hageanlegg er mest vanlig, men vi har også oljelekkasje som ligger under sålen på huset, som gjør at folk ikke kan bo der på grunn av lukt, sier Kjetil Sømoen.

 

 

Foto: Forsikringsselskapet If

 

Red: HSE

Annonser


Medlemmer