Kulturpris 2017

 

Vet du om noen som fortjener Meldal kommunes kulturpris? Da kan du nå, og frem til utgangen av april sende inn ditt forslag.


17.03.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Siste fra kommunen, Kultur

Meldal kommunes kulturpris deles ut hvert år, forutsatt at det kommer inn forslag på kandidater som fyller vilkårene. 

Retningslinjer for Meldal kommunes kulturpris:

  1. Meldal kommunes kulturpris har som formål å tjene som inspirasjon for kulturarbeidere i Meldal.  Den skal være en anerkjennelse for fremragende innsats i kulturarbeidet og/eller det frivillige arbeidet i Meldal kommune.  

  2. Meldal kommunes kulturpris skal hovedsakelig tildeles personer, lag, organisasjoner i Meldal, men kan også tildeles personer o.a. som på annen måte er nær knyttet til kommunen. Prisen kan også deles mellom flere kandidater dersom det er flere likeverdige.

  3. Meldal kommunes kulturpris deles ut hvert år.  Prisen kunngjøres i slutten av februar måned og forslag på kandidater fremmes på fastsatt skjema til kommunen innen utgangen av mars måned.

  4. Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg drøfter uformelt og fortrolig forslag på kandidater til kulturprisen i møte etter at forslagsfristen er gått ut.  Administrasjonen fremmer til neste møte innstilling om tildeling av Meldal kommunes kulturpris for det aktuelle året.

Utdelingen kan utestå hvis Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg mener at kandidatene ikke fyller vilkårene.

Meldal kommune bevilger hvert år et nærmere fastsatt beløp til kulturpris.  

I tillegg til prisen får mottakeren et prisbevis.

Ordføreren foretar overrekkelsen.

Forslag på kandidater til Meldal kommunes kulturpris fremmes på fastsatt Forslagsskjema innen utgangen av april 2017.   

Les om fjorårets kultuprisvinner her: Meldal kommunes kulturpris 2016 tildeles Erling Hove!

 

Retningslinjene ble vedtatt av Hovedutvalg for oppvekst, helse og omsorg 10. april 2013.

Annonser


Medlemmer