Løkken Pensjonistforening var vertskap for Pensjonistforbundets regionmøte 3. oktober

 

Pensjonistforeninga på Løkken hadde i år tatt på seg oppgaven å være teknisk arrangør av regionmøte for 12 pensjonistforeninger. 


09.10.2017 - Rita Smedplass
Kategori: Leserinnlegg, Lag og foreninger

 

I alt 53 påmeldte fra lokalforeningene i Agdenes, Meldal, Hovin, Stadsbygd, Orkanger, Rennebu, Hitra, Vinje, Øvre Orkdal, Orkdal og Løkken.

I det flotte høstværet viste Løkken seg fra sin beste side, og et vellykket arrangement ble gjennomført effektivt.

Fra styret i Pensjonistforbundet deltok Liv Thun, fylkeslaget var representert v/ leder Anne Nordskag og fra Helseutvalget deltok Toril Indergård og Berit Kapelrud. Styremedlem Mildrid Nesheim og valgkomiteleder Torill Liabø representerte også fylkeslaget.

Et sentralt tema på møtet var nytt handlingsprogram fra 2018 til 2021, der viktige emner som forhandlingsrett, sykehjemsplasser, velferdsteknologi, Den kulturelle spaserstokken og mye mer ble nevnt. Arbeid inn mot Eldrerådene er i denne sammenheng meget viktig.

Møteprogrammet var ganske tettpakket, og interessante tema ble luftet fra talerstolen.

På agendaen sto også lokallagets time. Åse Syrstad hadde skrevet et kåseri om Løkken Verks historie fra det første malmfunnet i 1652, starten av gruvedrifta i 1654 og ”hele historien” om 333 års drift fram til først på 80-tallet. Åses kåseri var et imponerende arbeid med omtale av enkelthendelser og beskrivelse av skikker og miljø i lokalsamfunnet på godt og vondt. Flere av lytterne kontaktet Åse etter kåseriet og takket for den interessante og spennende innføringa i Løkken Verks historie. (Åse er forresten styremedlem i Løkken Pensjonistforening.)

Som start på lokallagets time spilte Gunnar Bonsaksen et flott arrangement av ”Seterjentens søndag”, og som avslutning på lokallagets time en egen komposisjon fra sin studietid, en fin blues.

En deilig middag ble inntatt på Bergmannskroa fra kl 12 til 13, hjortegryte med salat og focaccia.

Videre utover møtet, var Liv Thun, Anne Nordskag og Mildrid Nesheim bak mikrofonen og orienterte om Pensjonistforbundets og fylkeslagets arbeid. Alle understreket det viktige arbeidet som Eldrerådene må gjøre mot kommunepolitikerne, og foreningene ble oppfordret til å arbeide tett mot Eldrerådene.

Til slutt fikk alle foreningene som var tilstede fortelle om hvordan de jobber, og hva de prioriterer for sine medlemmer. Foreningene jobber svært aktivt, og driver med masse forskjellige tiltak i sine lokalsamfunn.

Delegatene fra Pensjonistforbundet og fylkeslaget takket for en fin dag på Løkken. ”Alle” som var på møtet synes Løkkenbyggen er heldige som har et så flott eget hus!

Tekst og bilde: Asveig Steen

 

Annonser


Medlemmer