Mange lot seg oppmuntre

Ane Haugen Wexelsen var "primus motor" for Oppmuntringsdagen.

Lørdag inviterte Bergmannskroa på Oppmuntringssertifisering.


30.01.2012 -
Kategori: Næringsnytt
Humørbonden Geir Styve var innleid for å fortelle om hvordan oppmuntre og inspirere sine medarbeidere og medmennesker til blant annet bedre arbeidsmiljø, produktiviet og innsats. Styve fortalte om sine egne erfaringer på hvordan oppmuntring kan brukes bevisst for å oppnå suksess. De fire faktorene; kraft, kreativitet, kapital (sosial/human-kapital) og mot var viktige i oppmuntringsfilosofien til Styve. Deltagerne ble utfordret til å finne ut hva de glødet for; og deretter finne sine medhjelpere i gruppearbeide for å hjelpe hverandre å få satt opp en plan. De fleste deltagerne fikk nok erfare at det ikke skulle så store forandringer til for å få bedriften, organisasjonen/laget eller ideen til å bli enda bedre. Det ble mye latter og glede underveis og stadig nye oppmuntrende ideer kom på plass.

En oppmuntrende og inspirerende dag ble avslutta med utdeling av diplomer til de nysertifiserte Oppmuntringsagentene og et Oppmuntringstilsyn ble utnevnt for å følge opp det videre arbeidet med å gjennomføre Oppmuntringsplanene som ble satt i gang.

 

"Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad"   

humørbonden007Humørbonden hadde et engasjert publikum.

bergmannskroafolk013Ansatte ved Bergmannskroa var godt representert og hadde gode ideer til videre aktiviteter på "Kroa"

gruppearbeide019Ivrige diskusjoner i gruppearbeide.

deltagere011Humørbonden hadde vært i Bøfjorden sist helg, og disse damene kom helt i fra Nordmøre for å få enda mer oppmuntring.

galskaperne017"Galskaperene" Ken Robin Sivertsvik og Mats A. Nilsen kom fra Hasselvika for å la seg inspirere. Se www.galskaperne.no

tekst/foto

Britt G. Moen

 

Annonser


Medlemmer