Meldal legekontor er godt bemannet både med leger og helsesekretærer

Her er de som tar hånd om oss ved sykdom. Selv er de ved god helse, og sjelden borte fra jobb på grunn av sykdom

Man kan trygt si at det er et stabilt, trivelig og ikke minst kompetent personell som har ansvaret for å ta hånd om oss innbyggere når vi blir syke. 


14.06.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Helse, Næringsnytt

Ved iherdig innsats fra leger og helsesekretærer, lyktes det oss å finne en dag hvor de fleste ved legesenteret var til stede og kunne stille til felles fotografering. Vi fikk også anledning til å snakke noen minutter med hver enkelt for å gi en liten presentasjon av menneskene som gjør en svært viktig jobb for oss når vi, eller våre nærmeste blir syk.

 

Fastlegene

IMG 6124

Akif Mandzuka, Astrid Storås Einum, Asbjørg Melien Trojanowski, Peter Melien Trojanowski og Hans Bjørnar Hole

 

Kommuneoverlegen i Meldal er dr. Hans Bjørnar Hole. Han er ansvarlig for offentlig helsearbeid og spesialist i allmennmedisin.

Dr. Hole begynte som fastlege i Meldal i 2004, rett etter endt turnus. Siden den tid har han opparbeidet gode relasjoner til pasientene sine og er svært godt likt. Han bor på Evjen i Orkdal, og sier at han trives veldig godt her og har ingen planer om å søke seg til hjemkommunen. Da vi var der onsdag, var det dr. Hole som var vakthavende lege som var klar til å rykke ut ved akutte hendelser, så litt travelt var det.

Dr. Ingri Storås Einum begynte ved legekontoret 1. januar, og har nettopp gått ut i svangerskapspermisjon.

Som vikar for henne er Ingri’s yngre søster, Dr. Astrid Storås Einum som ble ferdig utdannet lege for fire måneder siden. Før dr. Astrid begynte som vikar her, jobbet hun som vikar på Orkdal sykehus i fire måneder. Hun jobber én dag i uka som tilsynslege ved Meldal helsetun. Vikariatet hennes varer til mai neste år. Hun har foreløpig ingen langtidsplaner videre, men er fornøyd med å få jobbe i hjemkommunen som nyutdannet lege. Turnustjenesten sin hadde hun ved legekontoret på Berkåk sammen med Peter Melien Trojanowski.

Selv om dr. Peter bare har jobbet som lege i Meldal siden slutten av mars, er han aldeles ikke en “ny mann” for alle meldalinger. Han har bodd i her i mange år sammen med kone og barn og tok over stillingen til svigerfar Per Melien som gikk av med pensjon i januar i år. Som nevnt jobbet dr. Peter ved Berkåk legekontor, der var han i 10 år og ble svært godt likt av Rennbøggen.

-Det var med tungt hjerte jeg sa opp stillingen i Rennebu hvor jeg trivdes godt, men det var også godt å komme “hjem”.

-Det er en ære, og godt å kunne bidra med sin kunnskap og kompetanse i Meldal kommune, jeg stortrives! sier Peter før han haster videre. Dr. Peter Melien Trojanowski er spesialist i allmennmedisin og har også en deltidsstilling som tilsynslege ved Meldal helsetun.

Dr. Asbjørg Melien Trojanowski har vært lege i Meldal siden 2007. I tillegg til stillingen som fastlege, jobber hun hver onsdag som skolelege og helsestasjonslege. Dr. Asbjørg jobbet som nyutdannet ved legekontoret i Tolga, og sier at hun den gang ikke hadde noen planer om å flytte hjem til Meldal. -Jeg ville jobbe som lege i mjøsdistriktet, hvor jeg trivdes godt. Men så dukket det opp en ledig stilling her, og jeg sendte en søknad. Jeg slo til da jeg ble tilbudt stillingen, og har ikke angret, nå er jeg veldig fornøyd læll.

-Hvordan var det å jobbe som lege sammen med din far, dr. Per Melien?

-Som lege jobber vi jo veldig individuelt, og det er ikke sikkert at man treffes daglig selv om man har kontor ved siden av hverandre, og dessuten; når han slutta, så begynte jo "kaillen" her sier dr. Asbjørg Melien Trojanowski leende. Hun er gift med dr. Peter Melien Trojanowski.

Turnuslegen

Meldal legekontor har en fast ordning med turnusleger som rullerer et halvt år om gangen. Legene her har da et kollegialt veilederansvar for vedkommende, og må etter endt praksis gi en vurdering.

For tiden er turnuslegen en hyggelig ung mann som heter Akif Mandzuka. Han begynte 1. mars og skal være ut august. Akif sier at dette er siste etappe av studietiden, og er godt fornøyd med å praktisere i Meldal. -Det er et godt arbeidsmiljø, og jeg har blitt tatt godt vare på her, sier han. Etter at studiet er fullført, venter militærtjeneste.

 

Helsesekretærene

 

IMG 6131

 

Stående bak: Lena Marit Ingstad, Berit Øverøyen Rikstad. Foran: Turid Muan, Lene Selbekk og Anja Søyseth 

Det er en stabil og erfaren gjeng med helsesekretærer vi har i Meldal. Og det lave sykefraværet som gjelder både leger og helsesekretærene, er noe de tror skyldes trivsel på arbeidsplassen.

-Her er det ikke forskjell på folk og vi er en sammensveiset gjeng som trives sammen.

Den som sist ble ansatt er Lene Selbekk som begynte som vikar for 15 år siden og ble fast ansatt etter vikariatet.

Berit Øverøyen Rikstad har vært her lengst, og begynte som vikar i 1986. Også hun fikk fast stilling etter vikariat.

Turid Muan begynte i 1998 og det gjorde også Astrid som er på ferie.

Lena Marit Ingstad begynte i 1990. Før det jobbet hun som helsesekretær i fem år på Orkdal sykehus.

Alle helsesekretærene, unntatt Astrid som bor på Berkåk, er bosatt i Meldal. De er enige om at lokalkunnskapen er et pluss i jobben. -Vi kjenner pasientene godt, sier Lene.

Astrid Hårstad Ytterhus hadde ferie da vi var der, ellers var alle tilstede. Også sommervikaren Anja Søyseth som har vært en trofast og stabil vikar i fire år. Anja er utdannet helsesekretær, men har også bachelor som byggingeniør. Derfor håper de på å få en ny vikar som kan stille opp på tilkalling gjennom hele året, da Anja sannsynligvis får jobb som ingeniør i nær fremtid.

Diabetessykepleier

Berit Granheim som til daglig jobber som sykepleier ved helsetunet, er én dag i uka ved legekontoret på grunn av sin spesialkompetanse på diabetes. Hun deler da kontor med turnuslegen.

Meldal legekontor har også personell med spesialkompetanse på astma og kols. 

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

 


Kommentarer blir sjekket av redaksjonen før de offentliggjøres

Skriv kommentar

Kommentarer

Ingen har skrevet en kommentar ennå.

RSS-feed for kommentarer på denne siden | RSS-feed for alle kommentarer