Næringsforeningen med tydelig budskap til politikerne i Meldal.

 

“Nei til eiendomsskatt og ja til fortsatt differensiert arbeidsgiveravgift.”


16.03.2017 - Stein Elshaug

Leder i ONF (Orkladal Næringsforening) Ove Snuruås var onsdag på besøk hos formannskapet i Meldal.

Formålet med besøket var å presentere ONF, hvilke oppgaver og aktiviteter de sysler med samt å si litt om status på antall medlemmer.

Onf logo

Fra ONF sine nettsider kan vi lese dette:

“Orkladal Næringsforening er en interesseorganisasjon for bedrifter i Orkdal og Meldal, Snillfjord og Agdenes. Foreningen ble stiftet ved sammenslåing av Orkdal Næringsforening og Meldal næringsforening i 2004. Orkladal Næringsforening (ONF) er regionens ledende næringsorganisasjon med ca 180 medlemmer. Vårt formål er å fremme interessene til våre medlemsbedrifter overfor myndigheter og samfunn. Vi er etablert i Orkdalsveien 100 på Orkanger og i Næringslivets Hus på Løkken Verk.”

 

Vi tok en prat med leder Ove Snuruås for å høre om budskapet han hadde servert formannskapspolitikerne i Meldal:

Vi har en pen vekst i antall medlemmer. Fler og fler bedrifter ser nytten av å være tilknyttet næringsforeningen, og vi har vekst i antall bedrifter som deltar på våre ulike arrangementer.

Næringsforeningen deltar på mange fronter for å skape møteplasser for bedriftene, og man forsøker også å være et næringspolitisk talerør for bedriftene. Her kan det være fokus på samferdselsløsninger, behov for kompetent arbeidskraft og ulike rammevilkår for bedriftene. ONF står som arrangør av Yrkesmessa og Thamskonferansen i tillegg til at man er medarrangør når det er fagbrevutdeling i Gammelgruva.

Når det gjelder Meldal, så har man jobbet for å få til en utbygging av Orkla Industrimuseum og nå i det siste så har man vært en pådriver for å få Vinmonopolet på Løkken.

Ellers har man fra næringsforeningens side tatt opp spørsmål knyttet til Orkanger som by, og at lokale aktører må på banen for å skaffe seg oppdrag i forhold til vindkraftutbyggingen i Snillfjord og på Fosen.

Rammevilkår for næringslivet er man veldig opptatt av. ONF mente det var en riktig avgjørelse å være med på kommunereformen og slå seg sammen med Orkdal, Agdenes og Snillfjord. Differensiert arbeidsgiveravgift er en ukjent faktor i dette bildet, og ONF vil trykke på for at dette skal videreføres selv om man blir en ny kommune. Arbeidsgiveravgiftspørsmål er imidlertid ikke enkle saker å ta tak i da dette skal avgjøres av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). En annen ukjent faktor som skal avgjøres lokalt er eiendomsskatt, og Ove er tydelig på at ONF er helt klart imot at næringslivet i en ny kommune skal bli påført en slik belastning. At Orkdal har vært uten eiendomsskatt hittil ser han og de fleste medlemsbedriftene på som et konkurransefortrinn, og det vil bli en betydelig ulempe for næringslivet hvis det blir innført i den nye kommunen.

Avslutningsvis vil Ove gi ros til næringslivet i Meldal og sier at det er mye positivt som foregår og det er gledelig å se en vekst i medlemsmassen også herfra. Imidlertid er det et potensiale for å øke engasjementet og skulle gjerne sett flere deltagere på de ulike arrangementene til næringsforeningen.

Tekst: SE

Foto: Arkivbilde meldal.no

Annonser


Medlemmer