Nytt æresmedlem i Løkken IF

 

I forbindelse med Løkken Idrettsforenings årsmøte den 2. mars 2017, ble Ragnar Waalen hedret med æresmedlemskap i foreningen. 


17.03.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Lag og foreninger

 

Ragnar har vært et meget aktivt medlem i foreningen i en årrekke. Han har vært styremedlem de siste 9 årene, 6 av disse som leder. Samt at han har vært styremedlem i to perioder tidligere.

I de siste årene har Ragnar vært en pådriver for, og lagt ned en meget stor innsats for å få realisert flere flotte anlegg i regi av Løkken IF. Av dette kan nevnes ny tennisbane, tribuner ved Løkken Stadion, og ikke minst turskiltprosjektet, som har blitt lagt merke til også utenfor kommunen.  

Løkken IF ønsker å takke Ragnar for den innsatsen han lagt ned for idrett og fysisk aktivitet på Løkken.

Vi ønsker samtidig å takke alle som har bidratt med dugnadsinnsats for Løkken IF. Både bygging av nye anlegg, og drift av eksisterende hadde vært umulig uten denne innsatsen. 

Styret i Løkken IF

Annonser


Medlemmer