Hever pantesatsene til 2 og 3 kroner

 

Klima- og miljødepartementet hever pantesatsene til 2 kroner for bokser og flasker på en halv liter eller mindre. Pantesatsene på større bokser og flasker blir 3 kroner.


28.11.2017 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Politikk

De gamle pantesatsene på henholdsvis 1 krone og 2,50 kroner ble forrige gang justert på begynnelsen av 90-tallet. Den reelle verdien var derfor om lag halvert.

Høy retur

Det er høy retur av drikkevareemballasje i Norge, men det er fortsatt noe på avveie som forsøpler miljøet og naturen.

– Vi dobler panten på halvliters flasker og bokser. Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Unngå handelslekkasje

Enkelte mener pantesatsene bør være høyere enn 2 og 3 kroner for å oppmuntre enda flere folk til å samle inn bokser og flasker.

– Det kan virke mot sin hensikt å heve pantesatsene for mye. Da blir det billigere for produsentene å lage ny drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle, sier Vidar Helgesen.

Høyere pantesatser enn i våre naboland kan også føre til handelslekkasje fordi produktene i Norge blir oppfattet som dyrere. Det kan øke forsøplingen fra importerte flasker og bokser som ikke kan pantes i Norge. Høye pantesatser øker også risikoen for falsk merking av emballasjen og dermed svindel.

Forbudt å forsøple

– De aller fleste panteflasker i Norge blir innlevert i dag, og vi øker panten for å sikre at det skal fortsette slik. Jeg tror pantesatser på 2 og 3 kroner er et riktig nivå som vil føre til at enda flere flasker samles inn samtidig som produsentene sørger for tiltak som legger til rette for innsamling.

Det er forbudt å forsøple naturen, og jeg vil oppfordre alle til å bruke de innsamlingssystemene som finnes, sier Vidar Helgesen.  

De nye pantesatsene vil tre i kraft ved nyttår. Men de gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode frem til 1. september 2018 slik at bransjen gis tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene.

Returordninger

Emballasje på drikkevarer er pålagt avgifter. Produsentene av drikkevarer får redusert denne miljøavgiften tilsvarende mengden de klarer å samle inn ved å være med i et returselskap. Returordningen legger til rette for innsamling og forsvarlig behandling av avfall.

Det meste av drikkevareemballasje med pant samles inn i panteautomater i butikkene. Emballasje uten pant samles i stor grad inn gjennom den kommunale eller interkommunale avfallsinnsamlingen.

Denne flasken har ikke pant, og skal kastes til glassgjennvinning:

24172410 10210533391673612 795810280 n

 

 

 

Red. og foto: Hilde Stina Elshaug

 

Annonser


Medlemmer