Noen av fylkesveiene har fått nytt firesifret nummer

 

Men vei- og gatenavnene blir som før.


04.01.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Nyheter

Dette fordi veier i de to fylkene Nord- og Sør-Trøndelag, som nå har blitt Trøndelag, har hatt samme nummer.

Veier med nytt nummer:

  • Drogsetmoen over Bjørnli til Løkken - fylkesvei 6498.

  • Veien fra Storås over Laksøybygda til Hoston (Laksøybygdveien) - 6496

  • Ressveien - 6506

  • Seterdalsveien - 6614

  • Grutaveien - 6504

  • Lommundalsveien - 6170

  • Resdalsveien - 6174

  • Ringaveien (Laksøybygda) til Lommunddalsveien - 6500

 

 

Hilde Stina Elshaug

 

 

Kilde: Avisa Sør-Trøndelag

 

Annonser


Medlemmer