Velkommen til kirkene våre!

 

Ny gudstjenesteplan for Løkken og Meldal


06.02.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Kirke og menighet

Søndag 21. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 4,4-26

Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Marita. Organist Magnus presenteres for menighetene. Vi feirer dåp og nattverd. Dagens takkoffer går til Det norske Bibelselskap. Kirkekaffe i kirkestua/Krypten etter gudstjenesten.

Onsdag 24. januar
Løvbytunet 11.00
Vi samles til hverdagsgudstjeneste på Løvbytunet. Som vanlig tar vi kirkekaffen først og starter gudstjenesten når vi kjenner oss klar for det. Frivillige fra menigheten ordner med kaffe og noe godt å bite i til hver gang. Det tas opp et takkoffer til menighetens diakoniarbeid. 

Søndag 28.januar – 4. søndag i åpenbaringstiden
Mark 4,26-34

Løkken kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Marita, diakon Magne og organist Magnus. Alle som har deltatt på Tårnagenthelg bidrar i gudstjenesten. Vi inviterer alle 3. og 4. klassinger til en spennende helg i Løkken kirke. Dagens takkoffer går til menighetens eget trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. 

Søndag 4. februar – Kristi forklarelsesdag
Mark 9,2-13

Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 11. februar – Fastelavnsøndag
Joh 12,20-33
Løkken kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Marita og organist Magnus. Denne søndagen inviteres alle menighetens 4-åringer til å motta «Min kirkebok 4». Dagens takkoffer går til menighetens eget trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten.
Meldal kirke 15.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Marita og organist Magnus. Denne søndagen inviteres alle menighetens 4-åringer til å motta «Min kirkebok 4». Dagens takkoffer går til menighetens eget trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe i kirkestua/ «Krypten» etter gudstjenesten.

Onsdag 14. februar – Askeonsdag
Matt 12,38-42

Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 18. februar – 1. søndag i fastetiden
Matt 16,21-23
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste ved sokneprest Marita, prostiprest Lars, diakon Magne og organist Magnus. NRK har ønsket seg direkteoverføring fra denne gudstjenesten til radio, noe vi ikke kunne si nei til! Vi markerer Diakoniens dag. Dåp. Dagens takkoffer går til menighetens diakonale arbeid. Forsangergruppe og solister fra menigheten deltar. Mari Røttereng spiller trompet. Vi samles i Grøtte bedehus for å fortsette markeringen av Diakoniens dag.

Søndag 25. februar – 2.søndag i fastetiden
Luk 7,36-50

Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Fredag 2.mars – Kvinnenes Internasjonale Bønnedag
Meldal kirke 19.00 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Marita og organist Magnus. Frivillige fra menigheten bidrar med tekstlesning. Dåp. Dagens takkoffer går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid. I år innebærer dette blant annet støtte til arbeid med å behandle traumer hos kvinner som har opplevd overgrep. Vi samles til kveldsmat i kirkestua etter gudstjenesten. Dette er Meldal menighets Vinterlam-arrangement – se annonsering i eget Vinterlarm-hefte. 

Søndag 4. mars – 3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29

Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 11. mars – 4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16

Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Marita, diakon Magne og organist Magnus. Vi markerer Diakoniens dag og har fokus på Løkken menighets misjonsprosjekt gjennom NMS i Mali. Menighetens misjonsprosjekt mottar dagens takkoffer. Etter gudstjenesten samles vi til basar i Sanitetshuset. Dette er Løkken menighets Vinterlarm-arrangement – se annonsering i eget Vinterlarm-hefte. 

Annonser


Medlemmer