Orkland får 5,7 millioner i ekstra skjønnsmidler.

 

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) bevilger ekstra penger til kommuner som slår seg sammen. Orkland får en del av dette.

Årsaken til dette er at det naturligvis er ekstra utfordringer med å dele Snillfjord i 3 deler.

 


03.10.2017 - Stein Elshaug

Sammenslåingen av Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord har fått utbetalt 35,3 millioner kroner til engangskostnader, jf. brev av 29. august 2017. Beløpet er i tråd med modellen som ble presentert i kommuneproposisjonen for 2015, og avklaringer som ble gjort i kommuneproposisjonen for 2016 om økonomiske virkemidler der deler av kommuner slås sammen med andre kommuner. Departementet er kjent med at det er en del ekstra kostnader ved å gjennomføre en prosess med å dele en kommune og slå sammen de ulike delene med en eller flere nabokommuner. Den standardiserte modellen tar ikke høyde for dette i tilstrekkelig grad. Departementet ønsker derfor å gi ekstra skjønnsmidler for bedre å kunne legge til rette for dekning av administrative kostnader ved en delingsprosess, og for å kunne bidra til gode og praktiske overgangsordninger for den nye kommunen. Sammenslåingen av Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord får utbetalt ekstra skjønnsmidler på 5,7 millioner kroner. Beløpet er differansen mellom det utbetalte tilskuddet og tilskudd til dekning av engangskostnader for en sammenslåing av 4 kommuner med færre enn 20 000 innbyggere. Midlene vil bli utbetalt til Orkdal kommune sammen med terminutbetalingen for oktober.

Red: SE

Kilde: Are Hilstad og Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Foto: Pressefoto

Annonser


Medlemmer