Ruskoordinator i Meldal kommune

Lagbilde

Nå er vi i mål med vinterens gjennomføring av familieprogrammet Kjærlighet og grenser. Også i år har 7. klassingene på Meldal barne- og ungdomsskole vært med, sammen med sine foreldre. 


16.03.2017 - Mari S. Nordvoll
Kategori: Barn og ungdom

Dette er et ledd i det rusforebyggende arbeidet kommunen driver. Representanter fra rusteamet i Meldal, sammen med skolen, står for gjennomføringen. Vi hadde med helsestasjon, psykisk helsearbeid og rustjenesten i NAV med på laget i år, sammen med engasjerte lærere på 7. trinn.

Å samarbeide på tvers av flere enheter er spennende og det gir god faglig bredde når vi tar for oss de ulike temaene. Opplegget har som formål å styrke kommunikasjon og relasjon i familiene, samt styrke familien og tenåringen i møte med samfunnets utfordringer. Det skal forebygge bruk av alkohol og andre rusmidler blant tenåringer. Vi bruker lek, film, gruppearbeid og samtale i arbeidet.
Kjærlighet og grenser erkjenner at ingen kan måle seg med foreldre/ foresatte når det gjelder forebygging! Det er viktig å bygge gode relasjoner i familien før utfordringene kommer.

Programmet starter med familiesamling som innledning, elevsamlinger på dagtid, foreldresamlinger på kveldstid og familiesamling som avslutning.

Temaene er mange og varierte. Blant annet snakker vi om vennepress, digitale medier, drømmer og mål, familiens styrker, i tillegg til rusmidler og ulike tema knyttet til det.
Dette er 6. året Meldal kommune gjennomfører programmet. Også i år har det vært kjempegod oppslutning. Vi som arrangører er imponerte over stort engasjement og godt oppmøte. Det har vært gode refleksjoner blant foreldrene, og ikke minst blant ungdommene.

Vi har flotte ungdommer i Meldal. Med disse samlingene håper vi de blir trygge på å ta kloke og gjennomtenkte valg etter hvert som ungdomsårene tar til for alvor. Vi opplever også at det er nyttig og givende at vi voksne reflekterer over disse temaene sammen og i ro og fred.

Tilbakemeldinger fra foreldre:
«..jeg opplever at jeg har endret litt på måten jeg snakker med ungdommene på, jeg tenker meg mer om..»
«.. selv om jeg føler dette med rusmidler ikke er aktuelt for mitt barn ennå, så har disse kveldene satt i gang noen tankeprosesser i vår familie og vi er bedre forberedt når ungdommene blir eldre..»
På vegne av årets Kjærlighet og grenser-team

 

Mari S. Nordvoll

Annonser


Medlemmer