Strøgrus til besvær

Strøgrusen som skal sikre trafikantene på glatta virker snarere motsatt for syklistene når våren kommer (Foto: If)

I overgangen mellom vinter og vår gir grus på sykkelveiene økt fare for skrens- og skliulykker for syklistene.


20.03.2017 - Hilde Stina Elshaug

I Meldal har våren kommet langt allerede langs enkelte veistrekninger, og mange har tatt fram syklene for lenge siden. Men syklistene må nok belage seg på sykle på grusen i mange uker fremover, da praksisen er at det blir kostet til 17. mai.

– Grus på sykkelveiene øker risikoen for ulykker under sykling, og de ansvarlige for veivedlikeholdet bør gjøre en løpende vurdering av når det er på tide å fjerne grusen, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Hvis vinteren har sluppet taket, bør sykkelveiene feies, sier han.

– Når noen på sykkel sklir og faller på grus, vil det gjerne være stygge skrubbsår og forstuinger eller brudd i kragebein, armer og bein som dominerer, sier Marit Krohg, rådgivende lege i If.

Ved sammenstøt, bråbrems eller ublide møter med fortauskanter, går det hyppigere ut over hode, nakke, skuldre og kragebein, da syklisten ofte  stuper fram over sykkelstyret.

Selv om det er en del alvorlige sykkelulykker i trafikken, er heldigvis de fleste personskader hos syklister av det lite alvorlige slaget.

De vanligste årsakene til ulykker er at sykkelen sklir og velter, for eksempel på grunn av løs grus eller vått løv på asfalten. Bråbremsing der man stuper over styret er også ganske vanlig.

– Risikoen for alvorlige skader har gått kraftig ned de siste årene. Sykling er gunstig både for helsa og miljøet, og reduserer risikoen både for kreft, diabetes, hjertesykdom og muskelplager – i tillegg til at det er morsomt, sier Marit Krohg.

 

 

Red: H.S.E.

Annonser


Medlemmer