Trafikkuhell på fylkesvei 65

 
11.10.2017 - Stein Elshaug
Fv 65 Skjervøyan, på strekningen Garberg (Møre og Romsdal grense) - Forve
Stengt på grunn av trafikkuhell. Anbefalt omkjøring via Ev 39.
Oppdateringer i saken på www.vegvesen.no
Oppdatering: Veien er nå åpen.
Tekst: SE
Kilde: vegvesen.no

Annonser


Medlemmer