Trivsel på Hjemma

 

Det snakkes mye om hvordan vi skal klare å få nok arbeidskraft til omsorgsyrkene. På Meldal helsesenter treffer vi imidlertid mange ungdommer som sier at dette er en flott jobb.


15.07.2010 - Magne Vullum

-Stortrives
– Jeg synes det er for mye negativt fokus på helse- og omsorgsyrkene, sier Ida Charlotte Syrstadeng Westerås som har sommerjobb her. – Dette er et trivelig og sosialt yrke, og det gir meg så mye å arbeide her. Ida er ferdig med første året i videregående, helse- og sosialfag, og hun har planene klare for videre utdanning. – Målet er å bli sykepleier. 

-Praksis viktig
Ida presiserer hvor viktig praksis er for å skjønne sammenhengene. – Jeg har vært heldig og hatt helgejobb her mens jeg har gått skole. Denne praksisen gjør at jeg forstår det teoretiske stoffet bedre.
Mens 17 år gamle Ida har ordinær sommerjobb, er det andre unge som har fått jobb gjennom kommunens nye tilbud til 16-18-åringer. Her får de innblikk i helseyrket, og jobber ”oppå” de andre ansatte med å aktivisere beboerne på ulike måter. Anna Snoen og Malin Mehlum Skjuleng er begge svært fornøyd med jobben.

-Nytt syn
– Jeg trodde ikke at dette var noe for meg og hadde egentlig ikke så lyst, forteller Malin. Nå har hun fått et helt anna syn på saken. – Det er kjempeartig her. Her er så forskjellige personligheter som det er trivelig å bli kjent med. Sjøl om begge jentene har søkt andre retninger i videregående skole, utelukker de ikke at de vil havne i helsesektoren. Anna har valgt design- og håndverk, som kan resultere i mange ulike yrker. Kanskje blir hun aktivitør?  – Det er i alle fall lurt å prøve seg på ulike yrker, sier Anna.

Trivsel på Hjemma
Borghild Snøsen og Sigrun Pressberg trives godt sammen med Ida Charlotte Syrstadeng Westerås

Trivsel på Hjemma
Olav Gulla ”skysser” lærlingen Nina Bjørnås rundt på den nye avdelinga.

Trivsel på Hjemma
Nina Bjørnås og Ella Dombu serverer kaffe og boller.

Trivsel på Hjemma
Kristian Syrstadløkk skryter av ungdommene som har sommerjobb, her i samtale med Malin Mehlum Skjuleng og Anna Snoen.

Teskt/foto: Marit Foss Sundseth

Annonser


Medlemmer