- Vi trenger bedre utstyr

Eindride Einum, Jøran Rindal, Ole Jon Gjøås, Oddbjørn Resellhagen og Stig Aa. Bildet er tatt i fjor sommer, når gjengen starta kultiveringsfisket.

Gjengen som jobber med å redde ørretbestanden ved Resvatnet, bytter fiskemetode i håp om større fangst.


14.07.2017 - Jan Are Melgård
Kategori: Nyheter

I fjor sommer skrev meldal.no om en gjeng som skulle starte kultiveringsfiske i Resvatnet.

Det kan du lese om her.

Et år senere, er engasjementet fortsatt på topp. Men utstyret må forbedres, skal det gjøre nytte.

- Det første året med fiske ble ikke helt det store. Vi fant ut at utstyret vi brukte var alt for dårlig. Vi tok vel rundt 1000 fisk (røye) i fjor. Vi må opp på helt andre tall enn det, skal vi utgjøre noen forskjell. Derfor jobber vi nå med å skaffe en storruse med ledegarn, sier grunneier Jøran Rindal.

I fjor brukte fiskerne teiner med torskerogn som åte. Rindal anslår at en ny storruse koster godt og vel 40 000 kroner pluss moms.

- Vi har fått en del kultiveringsmidler tidligere, så vi har igjen litt å ta av der. Vi håper å være i gang igjen midt i august. I fjor starta vi tidligere, men det var det ikke noe vits i. Da sleit vi bare ut dugnadsfolket, uten at det ga noe resultat.

Rindal har vært i kontakt med en kultiveringsgjeng fra Rendalen, som kom ut for det samme når de begynte på sitt kultiveringsfiskeprosjekt. I august kommer en av dem oppover til Resdalen for å bistå med å sette ut storruse i Resvatnet. Storruse-fisket foregår uten åte.

- Det tror vi blir suksess. Det hadde vært vanskelig å få satt ut rusa uten hjelp fra noen med erfaring.

- Vi driver nå med undersøkelser av dybden i vannet. Det er for dårlig kartlagt. Vi må finne grunnene. En vanndybde på 4,5-5 meter er ideelt for denne typen fiske, sier Rindal.

Rindal forteller at prosjektet har blitt godt mottatt av hyttefolk og andre brukere av vannet.

- Folk har vist voldsomt positiv interesse i prosjektet. Folk virker å være glade for at vi prøver å få opp ørretbestanden igjen. 

Annonser


Medlemmer