Årets Løkkenbøgg 2020

Foto:privat
Løkken Verk Vel har mottatt mange gode forslag på kandidater. 
Styret behandlet saken i møte 21.12.2020, og styret har vedtatt at Olga Irmina Ucinska tildeles årets Løkkenbøgg 2020

08.01.2021 - Rita Smedplass
Kategori: Lag og foreninger

Begrunnelse:

Olga har med sin åpenhet og væremåte sørga for at vi som er mer eller mindre innfødt her på Løkken kan føle oss litt mer stolt av heimplassen vår enn før.

Olga har bodd knapt 10 år på Løkken, men hun er svært godt integrert med gode venner, og hennes deltagelse i Løkkensamfunnet er helt formidabel.

Hun benytter enhver anledning til å framsnakke Løkken.

Hun er selvskreven som frivillig voksen og ansvarsperson, enten det gjeld korps, fotball eller andre ting. Olga sier ja, når ingen andre melder seg, for hun er av den formening at det som må gjøres, det MÅ faktisk gjøres. 


Hun er politisk engasjert og betraktes som et politisk talent. 

Hun er et forbilde på mange arenaer, som vi setter stor pris på her på Løkken.

137028826 428885851582028 4074089825179521584 n

Foto:privat

Utdeling av prisen skjer på årsmøtet til Løkken Verk Vel på Bergmannskroa 12. februar 2021 

 

Inge Storås

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer