Hedret for lang og tro tjeneste ved Foss Snekkeri

Fra venstre: Alf Olav Skjuleng, Jostein Stene, Tore Estensvoll og Elisabeth Solberg

Den 23. desember i år  ble fire medarbeidere hedret med medalje fra Norges Vel for lang og tro tjeneste ved Foss Snekkeri as


05.01.2021 - Rita Smedplass
Kategori: Næringsliv

Selve utdelingen fant sted sammen med Juleavslutning den 23. desember, som i anledningen ble lagt til  Gjesteboligen på Løkken Verk.

Morten Foss som delte ut medaljen holdt en tale til hver enkelt som også ble en historiefortelling om bedriften de siste 40 år.

Han presiserte at de fire også igjennom sitt lange virke i bedriften lever opp til ett av bedriftens motto: "Langsiktighet og utholdenhet".

-"Det er slik vi ønsker det. Når vi ansetter nye medarbeidere ønsker vi at de utvikler seg i bedriften og blir i Fossline familien i mange 10 år"

 

De fire er:

Alf Olav Skjuleng 26 år i bedriften

Jostein Stene 34 år i bedriften

Tore Estensvoll 42 år i bedriften

Elisabeth Solberg 32 år i bedriften

 

Medaljen er i seg selv et  kunstverk i sølv, men den er mye mer enn en gave.

Den representerer en lang tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottagers innsats og betydning.

Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet i 1888, og er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 25 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver.

 

May-Britt Hammer

 

Red:RS

Annonser


Medlemmer