Ledelse og salg

 Mail: redaksjon@meldalsnett.no

 

Daglig ledelse:
Hovedansvar for daglig drift av nettavisen meldal.no:

Rita Smedplass
 Daglig leder / administrasjon
 tlf 91623535
 Mail: rita@meldalsnett.no

 

Salg og medlemmer:
Daglig hovedansvar for salg av annonser og medlemskap, samt oppdatering av medlemsinformasjon.

Rita Smedplass
 Salg
 tlf 91623535
 Mail: rita@meldalsnett.no

 

 


Annonser


Medlemmer