Stilling ledig som danselærer

 
09.10.2017 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Danselærer (20% stilling),

Søknadsfrist 25.10.17

Stilling ledig som danselærer

Meldal kommune søker danselærer i 20 % stilling med tiltredelse fra 01.01.2018. Meldal kulturskole har ca 100 elevplasser innen ulike musikktilbud, dans og lyd-lys og sceneproduksjon. Skolen har 6 ansatte. Foretrukket undervisningsdag er torsdag og undervisningen er sentralisert til Meldal barne- og ungdomsskole i nye og trivelige lokaler.

Elevarrangement/forestillinger og deltagelse i lærerkollegiet gjennomføres i henhold til oppsatt årsplan. Stillingen er organisert med 4 faste dansegrupper og et totalt elevtall på ca 30-35 elever. Av disse er det en barnehagegruppe for elever fra og med 4 år.
 

Vi søker etter en danselærer som

  • har relevant utdanning og pedagogisk kompetanse. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
  • kan undervise ulike danseformer og for ulike aldersgrupper.
  • er utviklingsorientert i forhold til egen profesjon.
  • arbeider godt selvstendig og samarbeider godt med det øvrige kollegiet.
  • tar utgangspunkt i den enkelte elevs evner, forutsetninger og ønsker, og tilpasser undervisning og aktivitet etter dette.

Vedkommende må kunne identifisere seg med kommunens verdier: Åpen, raus og driftig.

Vi tilbyr :

  • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
  • Redusert undervisningsplikt til 615 t/år (100% stilling) for å gi ekstra rom for koreografi og kommunikasjon med en større elevmasse.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kulturskolerektor Helge Rolstadås på telefon 959 18 692 eller på e-post til kulturskolen@meldal.kommune.no

 

Søknad

Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no. I søknaden må det komme fram tydelig hvilken/hvilke stillinger det søkes på. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.


Søknadsfrist: 25. oktober 2017

Annonser


Medlemmer