Deltidsbrannmannskaper søkes

 
01.03.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Deltidsbrannmannskaper

Søknadsfrist: 31.03.18

Meldal kommune ligger sørvest i Sør-Trøndelag bare 70 minutters biltur fra Norges tredje største by. Kommunen har 4000 innbyggere. Her finner du et variert næringsliv og et livskraftig landbrukssamfunn.  Meldal kommune har fantastisk, vakker natur med store skog- og fjellområder og elva Orkla som kilder til rekreasjon og opplevelser.

Meldal brannvesen søker

Deltidsbrannmannskaper

De som tilsettes må ha bosted i rimelig nærhet til brannstasjonen.

Stillingene har et omfang beregnet til stillingsprosent på ca. 2 %.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg betales en årlig godtgjøring for bæring av radio.

Ønsket kvalifikasjoner:

  • Brannfaglig utdanning

  • Brannfaglig praksis

  • Annen yrkesfaglig utdanning

  • Gode samarbeidsegenskaper

  • Personlig skikkethet for stillingen

  • God fysikk, tåle arbeid i stor høyde og trange rom

  • Førerkort minimum kl B

  • Tilfredsstillende helseattest

  • Bosted og arbeid i nærheten av brannstasjonen

Personell som blir ansatt plikter å bære radio og delta på øvinger samt gjennomføre nødvendig kurs/opplæring som blir krevd for stillingen.       

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

Gyldig politiattest må legges fram før tiltredelse.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktinfo
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Brannsjef Ove Smedplass, tlf 908 32 290

Søknad
Søknad med CV sendes til:
Meldal kommune
Servicekontoret
Kvamsveien 2
7336 Meldal

eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

I søknaden må det komme fram tydelig hvilken/hvilke stillinger det søkes på. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven § 25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Annonser


Medlemmer