Hjemmetjenesten, Meldal Helsetun og Helsestasjon

 
12.03.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Ledige stillinger ved Hjemmetjenesten, Meldal Helsetun og Helsestasjon

Søknadsfrist: 26.03.18.

Hjemmetjenesten:
50 % stilling: Fast stilling ledig som sykepleier i Hjemmesykepleien fra 1. juni 2018. Turnus med arbeid tredjehver helg.

Meldal Helsetun:
100 % stilling: Vikariat ledig som sykepleier fra d.d til og med 15. mars 2019.
100 % stilling: Vikariat ledig som sykepleier fra d.d til og med 31. juli 2018.

Helsestasjon:
50 % stilling: Fast stilling som jordmor ledig fra 01.06.18.

Ledige helgestillinger ved Helsetunet; faste studentstillinger og vikariater . Kan tilpasse turnus for søkere som er i utdanning.

Vi ønsker  medarbeidere som:

  • har gode samarbeidsevner
  • stor evne til fleksibilitet
  • har evne til å jobbe selvstendig og i team
  • ønsker å bidra til å utvikle og forbedre tjenestene
  • har et stort engasjement 
  • god skriftig framstillingsevne
  • har autorisasjon som sykepleier
  • har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag; Åpen - Raus –Driftig, og som kan identifisere seg med vår visjon Best i Lag

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Intervju kan påregnes. Den som tilsettes  i hjemmetjenesten og ved Helsestasjonen, må ha førerkort og mulighet til å disponere egen bil.

Søknadsskjema finner du her, eller fås ved å henvende deg til kontoret ved Meldal Helsetun. Du kan også skrive søknad uten å bruke søknadsskjemaet.

Ved interne opprykk vil det bli ledighet i andre stillinger. Anmerk i søknaden om disse er av interesse.

Spørsmål ang. stillingene i hjemmetjenesten, rettes til:
Bente Ratøyen – tlf. 72 49 48 55

Spørsmål ang. stillingene ved Helsetunet, rettes til:
Unni M Resell – tlf. 72 49 48 04

Spørsmål ang. stilling ved Helsestasjon, rettes til:
Inger Kristin Sandvik – tlf. 72 49 41 68

Søknad med CV sendes til:
Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336 Meldal

eller på e-post til:
Heidi.lillery@meldal.kommune.no
Ingrid.eithun@meldal.kommune.no

Annonser


Medlemmer