Ledige stillinger i Hjemmetjenesten og ved Meldal helsetun

 
15.02.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Søknadsfrist: 28.02.18

Hjemmetjenesten:

 • 50 % stilling - Fast stilling ledig som sykepleier i Hjemmesykepleien fra 1. juni 2018. Turnus med arbeid tredjehver helg
 • 70 % stilling - Vikariat ledig som sykepleier i Hjemmesykepleien fra 12. mai 2018 - 15. mars 2019. Turnus med arbeid tredjehver helg

Meldal Helsetun:

 • 100 % stilling - Vikariat ledig som sykepleier fra d.d. til og med 15. mars 2019
 • 100 % stilling - Vikariat ledig som sykepleier fra d.d. til om med 41. juli 2019

Ledige helgestillinger ved Helsetunet; faste studentstillinger og vikariater. Kan tilpasse turnus for søkere som er i utdanning.

Vi ønsker medarbeidere som:

 • har gode samarbeidsevner
 • stor evne til fleksibilitet
 • har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • ønkser å bidra til å utvikle og forbedre tjenestene
 • har et stort engasjement
 • god skriftlig framstillingsevne
 • har autorisasjon som sykepleier
 • har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag; Åpen - Raus - Driftig, og som kan identifisere seg med vår visjon Best i Lag

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på relevant utdanning, prraksis og egnethet. Intervju kan påregnes. Den som tilsettes i hjemmetjenesten, må ha førerkort og mulighet til å disponere egen bil.

Søknadsskjema - fås også ved henvendelse til kontoret ved Meldal Helsetun. Du kan også skrive søknad uten å bruke søknadsskjemaet.

Ved interne opprykk vil det bli ledighet i andre stillinger. Anmerk i søknaden om disse er av interesse.

Spørsmål ang. stillingene i Hjemmetjenesten rettes til:
Bente Ratøyen, tlf. 72 49 48 55, e-post bente.ratoyen@meldal.kommune.no

Spørsmål ang. stillingene ved Meldal Helsetun rettes til: 
Unni M. Resell, tlf. 72 49 48 04, e-post unni.resell@meldal.kommune.no

Søknad med CV sendes til:
Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336  Meldal

eller på e-post til:
heidi.lillery@meldal.kommune.no
ingrid.eithun@meldal.kommune.no

 

Annonser


Medlemmer