Meldal Kommune søker Flyktningkoordinator

 
09.02.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Flyktningkoordinator

Meldal kommune søker flyktningkoordinator i 100 % fast stilling fra 01.05.2018

Meldal har siden høsten 2014 bosatt flyktninger. Kommunen opplever at man har kommet godt i gang med integrering. Et godt samarbeid med Frivilligsentralen og moblisering av frivillige, har hatt stor betydning i dette arbeidet.

Kommunen søker etter en positiv og fleksibel person som evner å se helheten i arbeid med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger, og som kan bidra til videreutvikling av  dette tverrfaglige/tverretatlige samarbeidet. Enheten har 2 ansatte.

Flyktningarbeidet er i dag organisert i sektor oppvekst og kultur.

Ansvar – og arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar i enheten for bosetting, integrering og kvalifisering

 • Programrådgiver for introduksjonsprogrammet

 • Koordinere flyktningarbeidet i enheten og med kommunens øvrige tjenester, andre offentlige etater, næringsliv og organisasjoner

 • Saksbehandling

 • Plan– og utviklingsarbeid

Arbeids– og ansvarsområder kan endres over tid.

Kvalifikasjoner

 • Krav om relevant utdanning fra høgskole/universitet med minimum tre års varighet

 • Erfaring fra arbeid med flyktninger er ønskelig

 • Flerkulturell forståelse

 • Evne til å møte mennesker i krevende livssituasjoner på en respektfull og profesjonell måte

 • Evne til både selvstendig arbeid og teamarbeid

 • Høy og fleksibel arbeidskapasitet

 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig framstillingsevne

 • Gode språkkunnskaper

 • Fortrolighet/erfaring med presentasjon i grupper

 • Utviklings- og omstillingsorientert

 • Gode datakunnskaper


Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale

 • Utfordrende og interessante oppgaver i et godt arbeidsmiljø

 • Tilsetting på kommunale vilkår

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.  Vi er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Den som tilsettes må kunne disponere egen bil.

Intervju vil bli gjennomført med aktuelle kandidater.

Kontaktinformasjon    
Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Kommunalsjef Oppvekst og kultur Gro Magnhild Brønstad, tlf 72495132 / 936 44 526, e-post: gro.bronstad@meldal.kommune.no

eller

flyktningkoordinator Trude T Gulbrandsen, tlf 724 94 773 / 926 20 460, e-post:  trudetevik.gulbrandsen@meldal.kommune.no

Søknad 
Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du vil bli varslet og forespurt om du vil opprettholde søknaden dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist: 28.02.2018

Annonser


Medlemmer