Vikariat ved Grefstad barnehage

 
09.10.2017 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Ledig vikariat ved Grefstad barnehage

09. okt 2017 19. okt 2017

Søknadsfrist: 18.10.17

Grefstad barnehage er en fireavdelings barnehage, som ligger i Meldal sentrum rett overfor Meldal barne- og ungdomsskole. Det er i høst 56 barn og 17 ansatte på barnehagen.

Med forbehold om godkjenning er følgende vikariat ledig;

Grefstad barnehage

80 % stilling barne- og ungdomsarbeider,  i perioden  01.11.17. – 15.06.18

Du som søker må

  • ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller ha annen relevant fagutdanning

  • arbeide i tråd med de planer som foreligger for det enkelte barn og barnegrupper

  • kunne identifisere seg med kommunens verdier åpen, raus og driftig

  • ha gode samarbeidsevner

  • være opptatt av egen faglig utvikling

     

  • Personlig egnethet vektlegges

  • Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest ( maks 3 mnd gml)

Tilsetting skjer i henhold til kommunalt avtaleverk og lønn etter tariff. Aktuelle kandidater kan bli kalt inn til intervju.

Meldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker kvalifiserte søkere uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. Søkere må beherske norsk. Meldal kommune er en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Kontaktinfo 
Styrer ved Grefstad barnehage, Elin Forfod Steigedal, tlf 72 49 46 83 / 916 94 581

Søknad 
Søknad med CV sendes til Meldal kommune, Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal eller på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven §25.2. Eventuell søknad om konfidesiell behandling må begrunnes.

Søknadsfrist: 18.10.17

Annonser


Medlemmer