Meldal kommune søker ergoterapeut i 100 % vikarstilling

 
08.02.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

Ergoterapeut

Meldal kommune søker ergoterapeut i 100 % vikarstilling fra 19.03.19 - 29.01.20 med mulighet for forlengelse.

Meldal kommune er en spennende og utfordrende kommune i vekst. Nå er vi i underkant av 4000 innbyggere. Fra 2020 vil vi være en del av Orkland kommune, med ca.19 000 innbyggere. Vi er i oppstartsfasen med å bygge et nytt Helse- og omsorgssenter med samlokalisering av alle helsetjenestene i kommunen. Planlagt innflytting er høsten 2022.

Bli en del av oss, og du vil være med på en spennende reise inn i framtidas helse- og omsorgstjenester.

Vikariat som ergoterapeut i 100% stilling, ledig fra og med 19.03.19 til og med 29.01.20, med mulighet for forlengelse.

Vi ønsker  medarbeidere som:

 • har autorisasjon som ergoterapeut

 • har gode samarbeidsevner

 • evner fleksibilitet og høyt arbeidstempo

 • kan jobbe selvstendig og i team

 • ønsker å bidra til å utvikle og forbedre tjenestene

 • har et stort engasjement

 • er god på skriftig framstillingsevne

 • har kvalifikasjoner som står i samsvar med kommunens verdigrunnlag; Åpen - Raus – Driftig, og som kan identifisere seg med vår visjon Best i Lag

Som ergoterapeut er du en del av fysio-/ergoterapitjenesten som har sine kontorer ved Meldal helsetun. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid i vår kommune, med fokus på rehabilitering og forebyggende arbeid. Vi har også Frisklivssentral og tiltak innen Hverdagsrehabilitering.

Andre opplysninger:

 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på relevant utdanning, praksis og egnethet. Intervju må påregnes

 • For stillingen kreves politiattest som framvises ved tilsetting

 • For tilsetting gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår

 • Den som tilsettes må ha førerkort og mulighet til å disponere egen bil

 

Søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kontoret ved Meldal Helsetun. Du kan også skrive søknad uten å bruke søknadsskjemaet.

Spørsmål ang. stillingen, rettes til:

Tove Fagerli – tlf. 72 49 48 39 – tove.fagerli@meldal.kommune.no

Unni M Resell – tlf. 72 49 48 04 -   unni.resell@meldal.kommune.no

Søknad med CV sendes til:

Meldal Helsetun
Grøtaveien 2
7336 Meldal

eller på e-post til: Ingrid.eithun@meldal.kommune.no

Søknadsfrist: 25.02.19

Annonser


Medlemmer