Sommerjobb? - Vi søker ferievikarer

 
25.01.2019 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig, Sommerjobb

Helse- om omsorgssektoren innenfor hjemmetjeneste, omsorgsboliger, boliger for psykisk utviklingshemmede, omsorgsbolig og demente, Meldal Helsetun (korttids- og langtidsavdeling) og vårt institusjonskjøkken søker ferievikarer . 

Søknadsfrist 15. mars 2019

Vi søker ferievikarer for sommeren 2019 i tidsrommet fra uke 25 til og med uke 32

Du bør ha fylt 18 år.

Ferievikarer søkes til helse- og omsorgssektoren innenfor hjemmetjeneste, omsorgsboliger, boliger for psykisk utviklingshemmede, omsorgsbolig for demente og til Meldal Helsetun, som består av korttids- og langtidsavdeling, og ved vårt institusjonskjøkken.

Ønsker du jobb før sommeren, ta gjerne kontakt med oss. Vi har behov for vikarer både i helger, høytider og ved sykdom.

Du  finner søknadsskjema her, eller ved å ta kontakt med Maria Snoen, tlf. 72 49 48 05, e-post: maria.snoen@meldal.kommune.no . 

Ved spørsmål ang. hjemmetjeneste, ta kontakt med 
Bente Ratøyen, tlf. 72 49 48 55 eller
Ole E. Sandvik, tlf. 72 49 48 68

Ved spørsmål ang. Meldal Helsetun, ta kontakt med
Unni M. Resell, tlf. 72 49 48 04

Attester, vitnemål, fagbrev, CV og evt. andre relevante papirer legges ved søknaden som sendes til: 

Meldal Helsetun 
Grøtaveien 2 
7336  Meldal

eller på e-post til maria.snoen@meldal.kommune.no.

Søknadsfrist er 15. mars 2019.

Vi ser fram til å høre fra deg.....

6184414 3882152

Annonser


Medlemmer