En takk til Meldal Seniordans

 

Meldal Kirkelige Fellesråd takker Meldal Seniordans for pengegaven.


06.07.2017 - Jan Are Melgård
Kategori: Kirke og menighet

Vi vil gjerne rette en stor takk til Meldal Seniordans for den flotte gaven på 5000 kroner til ny minnelund ved Meldal Kirkegård.

Pengegaven kommer godt med og vil bidra til at vi kan opprette minnelunden på en flott og verdig måte.

 

Mvh

Meldal Kirkelige Fellesråd

Annonser


Medlemmer