Redaksjon

Mail: redaksjon@meldalsnett.no
MMS: mms@meldalsnett.no

Redaksjon:
Daglig hovedansvar for utlegging av innkommet stoff og skriving av artikler:

 

Jan Are Melgård
Journalist/redaksjonsmedarbeider

Mail: redaksjon@meldalsnett.no

Telefon: 92124255

 

Hilde Stina Elshaug

Journalist/redaksjonsmedarbeider

Mail: redaksjon@meldalsnett.no

Telefon: 95171204