Inviterer til innskytervalgmøte

 

Meldal sparebank inviterer til innskytervalgmøte i september.


16.07.2017 - Jan Are Melgård
Kategori: Nyheter

Meldal Sparebank inviterer onsdag 6. september til innskytervalgmøte ved bankens lokaler.

I forbindelse med fusjonen mellom Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank skal Meldal Sparebanks innskytervalgmøte velge medlemmer til generalforsamlingen i Orkla Sparebank fra kommunestyret i Meldal samt fra innskyterne.

Innskytervalgmøte skal velge medlemmer og varamedlemmer til Orkla Sparebank sin generalforsamling fra grupperingene bankens innskytere og det offentlige.

 

Innskyternes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Orkla Sparebank:

Innskyterne i Meldal Sparebank velger tre medlemmer og to varamedlemmer fra kommunestyret i Meldal Kommune. Kandidatene må være medlem eller varamedlem av kommunestyret på valgdato.

Innskyterne velger også seks medlemmer og fire varamedlemmer fra bankens kunder.

Myndige private kunder ved Sparebanken som er bosatt i Meldal og Rennebu kommuner, som på valgdagen har Meldal Sparebank som sin hovedbankforbindelse, har stemmerett. Det er ikke tillatt å gi fullmakt til valget.

Bankens valgkomité vil innstille på forslag til kandidater, som blir kunngjort på bankens hjemmesider. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater innen 30. juli 2017. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse.

Valget er hemmelig og skriftlig, eventuelt med stemmetegn på valgmøte dersom ingen krever skriftlig valg. Valget foregår som rent flertallsvalg.


Kommentarer blir sjekket av redaksjonen før de offentliggjøres

Skriv kommentar

Kommentarer

Ingen har skrevet en kommentar ennå.

RSS-feed for kommentarer på denne siden | RSS-feed for alle kommentarer