Samlokalisering av helsetjenestene for kostbart i første omgang

Arkivfoto

I “Planløsning for framtidas helse og omsorgstjenester” foreslår rådmannen en eventuell samlokalisering av helsetjenestene i senere utbyggingsvedtak ved nye Meldal helsetun.


10.01.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Nyheter, Meldal Helsetun

I forslaget står også at utredningsarbeidet skal gjennomføres slik at fysisk byggestart skjer i 2018.

Styringsgruppa for ny helse og omsorgstjeneste i Meldal skal behandle saken fredag, 12. januar, og legge den frem for kommunestyret.

Hensikten med denne saken er å få en avklaring på planløsning for framtidas helse- og omsorgstjenester. Vedtaket vil danne grunnlaget for en søknad om tilskudd til Husbanken og videre prosjektering. Vedtaket er således ikke et utbyggingsvedtak, står det i saksopplysninene.

Endelig søknad til Husbanken vil bli utarbeidet og sendt etter vedtak om planløsning i kommunestyremøtet 24. januar.

Reguleringsplanen er ennå ikke godkjent. 

 

 

Hilde Stina Elshaug

 

Annonser


Medlemmer