Søker om å bygge kraftverk i Messa.

 

Clemens Kraft AS søker om tillatelse til å bygge inntak, rørgate og kraftverk i elva Messa som har utløp til Orkla i Meldal sentrum.


14.03.2017 - Stein Elshaug

 

Clemens Kraft AS søker om tillatelse til å bygge inntak, rørgate og kraftverk i elva Messa som har utløp til Orkla i Meldal sentrum.

Inntaket blir på Messmyrene på kote 455, og kraftstasjonen er tenkt på sørsiden av Messa, mellom Messa og Prestegården på kote 150. Rørgata vil bli nedgravd.

Anslagsvis vil kraftverket produsere nok strøm til å dekke behovet til 150 husstander. Ca 3 Gwh. Investeringskostnad for prosjektet vil være 14,28 mill kr.

Clemens Kraft er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond.

 

For å lese søknad og andre dokumenter kan man gå inn på nve.no sine sider, eller denne direktelinken.

Annonse soknad Messa kraftverk


Red. SE

Bilde: Skjermdump NVE

Annonser


Medlemmer