Nytt styre i meldal.no

Olav Sigurd Kvaale, Torleif Hove og Stein Elshaug

Olav Sigurd Kvaale og Stein Elshaug forlot styret etter flott innsats.


29.01.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Næringsnytt

Olav Sigurd Kvaale har sittet i styret i meldal.no siden oppstart i januar 2007, med kun et par års opphold, og fikk overrakt blomster av daglig leder Rita Smedplass. Oddbjørn Resell ønskes velkommen til å ta over etter Olav Sigurd. Blomster og takk fikk også Stein Elshaug som har vært leder i to år. Han avløses av Torleif Hove som ønskes lykke til.

Som følge av ekstraordinære inntekter på kr. 130.000, viser regnskapet for 2017 et overskudd på kroner 98.000. Økonomien for 2018 er nå bærekraftig da også kraftige innsparinger i driften er foretatt av styret.

 

Styret:

Torleif Hove (leder). Ny

Oddbjørn Resell. Ny

Ingrid Eithun

Heidi Gjelten

Helga Romundstad

Marius Vikaune

Vara:

Roger Larsson og Rigmor Gjøås Jordet (ny)

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

 

Annonser


Medlemmer