Ølbolletekster

Foto fra Meldal Bygdemuseums samling av ølboller (HSE)

Våren 1995 tok Meldal Radio opp dette temaet som skulle vise seg å bli veldig populært.


03.02.2018 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: historie

Idéen kom fra Borghild Fossvoll, som mente det var mye visdom å finne i slike gamle tekster.

Det som står i parentes, er tilleggsopplysninger som ikke står i bollen det står til:

 

Vær holde den 17. mai

Således at Kongen han æres

og Herren tilbedes (J.O.D.S. 1855)

 

Jeg dig vil lærre Tiden er nu

det gode at gjøre, det onde at fly (fra 1890. Gudrun Lie)

 

Drik omkring løstig, lad storbollen gaa

Naaden bliver tom, du mere skal faa. (1994. Marit Opøien)

 

Hvo lidet mon have, og meget vil dricke

Stor Rigdom i Verden han samler dog icke (Ny. Annbjørg Wærdal)

 

Drikk min Ven men vær forsiktig

husk at Maadelighed er vigtig. (Over 100 år. Fra Fuglås, Hølonda. Elise og Olav Blokkum)

 

Bær mig til den Rette Tønde

og Lad godt Øl i mig Rinde. Ano1804 Bumerke X

 

Drik Om I Lag Til Got og Vel Behag 1829 Bumerke X (Edith og Olav Fossvoll)

 

Jeg er en bolle så fager og fin

det samme som Eiermannen min (Anne Grut Syrstad)

 

Armod og fattigdom, trette og kiv,

er selvgjorte plager i drankerens liv. (Oddvar Resell)

 

Har du faaet en ærlig ven

vis dig tro mot ham igjen. (Guri Syrstadeng) (Reklev)

 

Drik Øl av mig det frisker Kroppen

til Halling blir du let som Loppen (Sigurd Snoen)

 

Vållinn og og Bollinn dem bli itj ferlekt

Når bollinn e tom da vil Vållinn hå drekk Hele teksten kan leses i årbok 36, utgitt av Meldal historielag i 1995.

  fullsizeoutput 2924

Red/foto: Hilde Stina Elshaug

 

Annonser


Medlemmer