Ståle Gjersvold blir styreleder i Orkla Sparebank.

 
13.09.2017 - Stein Elshaug
Kategori: Næringsnytt

Det nye styret og generalforsamling til Orkla Sparebank ble i dag presentert.

Styreleder: Ståle Gjersvold, adm. dir Trønderenergi

Nestleder: Marit Figenschau, leder advokatkontoret i TOBB

Styremedlem: Erlend Eriksen, rådmann i Vefsn kommune

Styremedlem: Kari Rikstad, autorisert regnskapsfører Meldal regnskapskontor

Styremedlem: Geir Arne Brønstad Rao, adm. dir. Elpro

Ansattevalgte styremedlemmer: Eva Kjøsen Steigedal og Eivind Myre Sandstad

Varamedlemmer: Olav Ree og Eivind Sæther

Varamedlem ansatte: Berit Brønstad og Kristin H. Almli

Valgkomiteene fra Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank har jobbet med å sette sammen styre og generalforsamling siden planene om fusjon ble offentlig kjent. Valgkomiteen fra Meldal har bestått av:

Stein Elshaug (leder), Linda Ingstad, Erik Kalstad og Tore Gjerstad (fra de ansatte)

Generalforsamling innskytervalgte:

Kari Fossvoll (leder), Eva Akselsen, Terje Selvnes, Oddbjørn Almli, Ola K. By, Kari Haug Gjønnes, Leif Olav Aasløkk, Jørn Arild Drugli, Elen Sandvik, Erik Kalstad, Linda Ingstad, Aud Inger Kalseth.

Valgt fra det offentlige:

Helge Ringli (nestleder), Torstein Larsen, Finn Martin Hoff, Torstein Tøndel, Stein Elshaug, Olaug Muan,

Ansattevalgte:

Bente Kalland, Turid E. Rye, Brage Kjøren, Morten Ljøkjel, Henning Ree Snoen, Tore Gjerstad.

Tekst: SE

Foto: Arkivfoto meldal.no

Annonser


Medlemmer