Boligkoordinator ved NAV Meldal søkes

 
22.02.2018 - Rita Smedplass
Kategori: Stilling ledig

100 % prosjektstilling som boligkoordinator ved NAV Meldal

Søknadsfrist: 23.03.18

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement og som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver. NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.  Både Meldal kommune og NAV er IA-virksomheter, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

NAV Meldal yter tjenester til Meldal kommunes ca. 4.000 innbyggere. Kontoret har p.t. 8,0 faste årsverk fordelt på statlige og kommunalt ansatte. Kontoret er ansvarlig for å yte tjenester etter folketrygdloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Betjening av Husbankens virkemidler er og lagt til kontoret.

Vi har følgende kommunal stilling ledig for tiltredelse:

 • 100% prosjektstilling som boligkoordinator for perioden 01.03.18 – 31.12.19

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Utredningsarbeid – koordinere arbeidet med å utvikle en helhetlig boligstrategi for Meldal kommune, med perspektiv inn i nye Orkland kommune, herunder å kartlegge kommunens framtidige behov for utleieboliger i samarbeid med boligkontoret.

 • Annet prosjektarbeid innen området.

 • Koordinere tverrfaglig boligkontor – lede møter og sørge for framdrift.

 • Husbankens virkemidler- veiledning og saksbehandling av startlån og bostøtte.

 • Brukerkontakt

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høyere utdanning

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

 • Erfaring i bruk av komplekse IKT-systemer som arbeidsverktøy.

 • Det vil være ønskelig med erfaring fra veilednings- og oppfølgingsarbeid, og/eller erfaring fra saksbehandling.

Personlige egenskaper:

 • Stillingen krever at man jobber strukturert, planlegger langsiktig og er fortrolig med våre verdier og vår visjon «sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn» .

 • Evne til å skape gode relasjoner med kolleger og samarbeidspartnere samt god til å kommunisere.

 • Evne til å håndtere en stor arbeidsmengde, ta ansvar, er tydelig, positiv og besluttsom.

 • Evne til kontinuerlig omstilling og læring.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere

 • Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø.

 • Nødvendig opplæring og veiledning.

 • Fleksibel arbeidstid

 • Lønn etter tariff

 • God pensjonsordning

Stillingen er organisatorisk plassert i NAV Meldal, og rapporterer til NAV-leder. NAV er organisert direkte under rådmannen og den boligstrategiske delen av arbeidet forankres også hos rådmannen.

Fra 01.01.2020 vil Meldal kommune være en del av Orkland kommune, sammen med kommunene Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord, og arbeidet med den  boligstrategiske strategien vil bli sett i sammenheng med kommunesammenslåingen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV-leder Tove Hellesvik, 99523929.

Ved tilsetting i Meldal kommune utarbeides søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at søkerliste kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jf. Offentlighetsloven §25.2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes.

Søknad med CV sendes på e-post til postmottak@meldal.kommune.no.

Annonser


Medlemmer