Bredt faglig utbytte etter skoledag på Bjørnli

Steinar tar vannprøve i Fagerlivatnet, mandag, 07. september

Elevene lot seg fascinere med tverrfaglig opplegg da de besøkte Bjørnli og Løkken Verk på mandag.


12.09.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Skole og utdanning

21 elever fra linja "Teknologi og forskningslære" ved Byåsen videregående skole fikk en uforglemmelig skoledag med guidet omvisning i Gammelgruva og påfølgende tur til Bjørnli, hvor de tok vannprøver som de skulle analysere på skolen. Dagen ble avrundet med en tur på museet på Løkken Verk.

 

61BC9EB3 43EB 45B9 91B2 4DBC99B05F1B

Skoledagen startet med et besøk i Gammelgruva etter en faglig orientering ved Ove Smedplass i Orkland kommune

 

Ove Smedplass fra Orkland kommune, forteller at det har vært en tradisjon siden 2007, å ta imot skoleklasser fra Byåsen. Smedplass har selv jobbet i gruva og bor på Bjørnli. Som fagperson med lokalkunnskap, informerte han om bakgrunn for, og hvordan forurensing oppstår, samt konsekvenser av gruveforurensing. Elevene fikk også vite hvilke tiltak som er gjort for å rydde opp etter flere hundre års gruvedrift.

 

 

A23E5BA1 A931 4C53 ACB6 18A702867333

Guide i Gammelgruva, Bjørn Krokdal, levendegjorde mange historier fra gammel tid

 

Gruvehistorie

Inne i gruva får elevene blant annet se på innkoblingsledning, og hvordan vann blir pumpet fra Gammelsjakta til Fagerli.

-Det er vannet som alltid har vært et problem her, forteller Ove Smedplass.

Bjørn Krokdal er guide i gruva og gjør gammel tid levende for de besøkende ved å dra frem historier som gjør inntrykk både faglig og menneskelig. Han fortalte at det her ble bygd verdens første underjordiske elektrisitetsverk. Dette førte også strøm til kjøkken i nærheten.

Olympisk mester på skøyter, Jan Egil Storholt, jobbet som ung mann i gruva, og ble utsatt for en stygg ulykke med sprengstoff som ikke var sikret godt nok.

Utrolig er det at alt av skog i hele Trøndelag fra kysten, til svenskegrensa var tom for trær på grunn av at gruva trengte brensel. Når det var tomt for skog, måtte de ta i bruk krutt.

 

 

 

DF129063 132F 4215 8B51 D4C0467591A2

Inne i Fagerlisalen i Gammelgruva, hvor det jevnlig holdes konserter og andre arrangementer.

 

 

4D312276 FA58 420F B495 ED40AD87F241

Steinar meldte seg til å ta vannprøve fra Fagerlivatnet. Klassen skal analysere prøven når de kommer tilbake til skolen.

 

 

 

A65045D5 A706 415A AA59 6F264FFCFD06

David har sikret seg vannprøve fra Bjørnlivatnet. Det blir interessant å finne ut om det er stor forskjell på vannkvaliteten i Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.

 

David  som tok vannprøve i Bjørnlivatnet var spent på forskningsresultatene av vannprøvene, men synes likevel turen i Gammelgruva og historien om hvordan det var her før var mest interessant. 

 

Ingen fisk i vannet

De unge forskerne får høre litt historie om Bjørnli og hvordan forurensingen endret livet til folk her. De får Informasjon om hva som skjer om Orkla får forurensing og hvordan laksen da vil bli påvirket.

Elev: -Er det fisk i vannet?

Smedplass: -Det er ikke fisk i Bjørnlivatnet, men en del ender ser ut til å finne mat i, eller ved vannet. Befolkningen håper at Bjørnlivatnet skal komme tilbake til sin normale tilstand. Det er kun ett vann på Bjørnli som ikke er påvirket av gruvedrifta.  

Elev:  -Hvordan blir vannet surt? 

Smedplass: -Oksidering. Jenta får bekreftet det hun visste, og noterer på mobiltelefon.

 

 

40FC4A5F 722E 4A46 A595 E8E7B928CCBA 1 201 a

Hva er dette? spør Steinar…

 

Steinar blir oppmerksom på den spesielle fargen på grusen rundt Bjørnlivatnet, og plukker opp en merkelig klump. Han tør ikke å berøre den brune klumpen, så han løfter den mellom to stener. 

Ove Smedplass kan opplyse om at det Steinar holder, er jern som blir oksidert. Det er "toverdijern" som oksiderer til "treverdijern". Denne  prosessen skaper mye syre i vannfasen. 

 

1D8E6782 74F5 4D58 95D9 3658E44376D8 1 201 a2

Ove Smedplass fra Orkland kommune i samtale med faglærer Johan Kristian Olsen og lærer Torill Rekve før de drar videre fra Fagerlia til Bjørnlivatnet. Skoledagen ble avsluttet ved museet på Løkken Verk.

 

 

Tverrfaglig

Lærerne Johan Kristian Olsen og Torill Lekve koste seg på tur med elevene.

-Det står i læreplanen at vi skal gjøre vannanalyser, så dette er de eneste vannprøver vi tar.  Vi bruker spektrometer som kan måle kopperkonsentrasjonen, og tester litt forskjellig - vi skal prøve oss fram.

Opplegget her på Løkken, er et veldig fint tverrfaglig. Mange elever husker gruva best etterpå - sabotasje er fengende.

Noen syns forskinga er artig da de får nærhet til forskinga når de har vært med fra start og tatt prøver fra plassen, og til og med fått historien rundt hvorfor det er sånn, og hva forskningen betyr for samfunnet. 

  

Noen fakta: 

Løkken er desidert størst i landet med denne typen forurensing. - Fagerlivatnet er avgangsdam som tar imot slam og har avrenning til Bjørnlivatnet, og Orkla er hoved resipient for gruvevann. Fagerlivatnet er derfor første resipient og Bjørnlivatnet er andre resipient. - Normal PH er 6,5 og 7 i Bjørnlivatnet. Nå PH mellom 3 og 4. 

 

 

Tekst og foto: Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer