Nå skal hele Orkland bli demensvennlig

Arkivfoto av demensteamet i Meldal 2018

Meldal har kommet et godt stykke på vei til et mer demensvennlig samfunn - nå vil resten av storkommunen følge etter.


16.09.2020 - Hilde Stina Elshaug
Kategori: Helse, Orkland kommune

For to og et halvt år siden gjorde Meldal kommune en storsatsing for å gjøre samfunnet demensvennlig. Nå skal hele Orkland bli demensvennlig - saken behandles i hovedutvalg for helse og mestring i Orkland kommune i dag.

 

Pårørendeskole

Demensteamet som ble opprettet i Meldal i 2018, har gjort en god innsats for å informere om sykdommen som over 77 000 mennesker i Norge lever med i dag. Over halvparten bor i sine egne hjem.

Aud Mildrid Ree som var avdelingsleder på Solhagen AD (aldersdemens) frem til 2020, forteller at demensteamet den gang startet samarbeid med Frivilligsentralen om blant annet transport av brukere til, og fra Aktivitetssenteret. Flere hjemmeboende med diagnosen, har også fått besøksvenn som kommer og blir med på tur, og lignende. Det viktigste tiltaket er pårørende-skole hvor de nærmeste får informasjon om hva sykdommen kan innebære for den enkelte og de rundt pasienten. Ree sier videre at det er viktig at et slikt arbeid har lokal forankring. 

 

Forpliktelser

I rådmannens innstilling står det: "Kommunestyret vedtar at Orkland kommune starter arbeidet med å bli et mer demensvennlig samfunn, og ber rådmannen følge opp kommunens forpliktelser i avtalen med Nasjonalforeningen for folkehelsen."

 

Saken skal behandles i kommunestyret 30.09.2020

 https://opengov.360online.com/Meetings/ORKLAND/File/Details/274656.PDF?fileName=Et%20mer%20demensvennlig%20samfunn&fileSize=194400

Les mer i meldal.no:

22.03.2018: Bli aktivitetsvenn - noen i ditt nærmiljø vil ønske deg hjertelig velkommen

20.09.2018: Ønsker et demensvennlig samfunn

 

 

A53DEAE7 513B 44EF AE8E 19946B76926B 4 5005 c

Aud Mildrid Ree og Kine Tiset på terrassen i Solhagen 20. september 2018 i forbindelse med 21. september er den internasjonale alzheimerdagen.

 

Hilde Stina Elshaug

Annonser


Medlemmer