Kategori: Helse


Registrer hjertestarter

25.04.2018
Kategori: Helse

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet å opprette et nasjonalt hjertestarterregister i offentlig regi.

Les mer…

Bli aktivitetsvenn - noen i ditt nærmiljø vil ønske deg hjertelig velkommen

22.03.2018
Kategori: Helse, Meldal Frivilligsentral

-Målet med aktivitetsvenn er at mennesker ikke skal bli isolert, men få fortsette å gjøre ting de liker på tross av at de har fått påvist diagnosen demens.

Les mer…Kreftforeninga gir 50.000 kroner til kreftpoliklinikken ved St.Olavs Hospital, Orkdal sjukehus

22.03.2018
Kategori: kunngjøring, Lag og foreninger, Helse

Orkdal og omegn kreftforenings årsmøte tirsdag 20. mars vedtok å bevilge 50.000 kroner til oppgradering av pasientrom og andre behov ved avdelinga.

Les mer…

Tungmetallundersøkelser

14.12.2017
Kategori: Helse, Fiske

Vannområde Orkla ønsker å gjennomføre undersøkelser av tungmetallinnholdet i ferskvannsfisk.

Les mer…


Takk Karin, for en fin og lærerik dag.

13.12.2017
Kategori: Helse

Flinke damer som deler sin kunnskap med oss.

Les mer…

Temakveld om astma, allergi og eksem

26.10.2017
Kategori: Lag og foreninger, Helse

LHL Astma og allergi inviterer alle som er interesserte i astma, allergi og overfølsomhetssykdommer til temakveld.

Les mer…


Rekordstort besøk sist fredag

23.10.2017
Kategori: Helse, Fritid

Over 70 solgte billetter i bassenget på Løkken er meget bra.

Les mer…

Influensavaksine 2017/18

17.10.2017
Kategori: Siste fra kommunen, Helse

Har kan du se hvem som bør ta influensavaksene, og hvor.

Les mer…


Annonser


Medlemmer